Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Niższe koszty dzięki wielokrotnemu używaniu kodu programów

Oprogramowanie open source może być cennym zasobem pod warunkiem skutecznego wykorzystywania. Dotyczy to w szczególności ponownego używania komponentów kodu.
Niższe koszty dzięki wielokrotnemu używaniu kodu programów
Oprogramowanie open source zawiera wiele komponentów programów, które mogłyby być przydatne dla programistów w wielu różnych zastosowaniach. Wydobywanie przydatnych komponentów z takiego oprogramowania i udostępnianie ich pozwoliłoby innym programistom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom informatycznym (MŚP) uniknąć ponownego wynajdywania koła.

To właśnie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu 'Open source software reuse service for SMEs' (OPEN-SME), w ramach którego połączono społeczność twórców oprogramowania komponentowego z dynamicznie rozwijającą się społecznością open source. Fundamentalnym założeniem projektu było stwierdzenie, że obie strony mogą się wiele od siebie nauczyć.

Skuteczne połączenie stosowanych procesów I metod mogłoby przynieść twórcom oprogramowania większe możliwości I efektywność kosztową dzięki możliwości wielokrotnego używania gotowych bloków kodu open source tworzonego w konkretnych celach. Wielokrotne używanie kodu oznacza niższe koszty tworzenia, szybsze tworzenie I testowanie oprogramowania, wyższą jakość końcowego produktu I szybsze wprowadzanie na rynek.

W ramach projektu wypracowano metodologie I modele biznesowe oparte na powiązaniach wielu MŚP z branży informatycznej. Badacze stworzyli też narzędzia do znajdywania, wyodrębniania, testowania, dokumentowania I pakowania komponentów oprogramowania pochodzących z projektów open source. Przygotowane komponenty są następnie udostępniane programistom z klienckich MŚP z wykorzystaniem narzędzi do wyszukiwania I porównywania. Konsolidacja tych narzędzi stanowi kluczowy obszar wartości dodanej projektu OPEN-SME.

Końcowa wersja systemu jest testowana w parku naukowym w Grecji, z naciskiem na oprogramowanie robotów. Planuje się rozszerzanie zakresu zastosowań na inne stowarzyszenia MŚP, inkubatory technologiczne I parki naukowe.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę