Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rola HPV w powstawaniu nowotworów głowy i szyi

Badacze europejscy analizowali związek między zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) a nowotworami złośliwymi głowy i szyi (HNC). Wyniki mają ogromne znaczenie kliniczne dla profilaktyki, rokowań i leczenia.
Rola HPV w powstawaniu nowotworów głowy i szyi
Szacuje się, że HNC stanowi przyczynę około 700 000 zachorowań każdego roku na świecie, z czego jedna trzecia ma miejsce w Indiach. Kluczowe czynniki ryzyka rozwoju nowotworów głowy i szyi to spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz niewłaściwa higiena jamy ustnej. Istnieje coraz więcej dowodów na związek między HNC a zakażeniem błony śluzowej wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Zapadalność na HNC u osób z dodatnim wynikiem testu na HPV różni się w zależności od obszaru geograficznego, muszą więc też istnieć czynniki środowiskowe lub związane ze stylem życia.

Zakres finansowanego przez UE projektu HPV-AHEAD (Role of human papillomavirus infection and other co-factors in the aetiology of head and neck cancer in India and Europe) objął wyjaśnienie roli infekcji HPV w HNC. W tym celu członkowie konsorcjum zbierali i analizowali duże zestawy próbek od pacjentów z Europy i Indii, które odnosili do danych epidemiologicznych i klinicznych.

Wyniki wskazują, że przeciwciała przeciw HPV można wykrywać na wiele lat przed rozwojem zakażenia, co sprawia, że są dobrymi markerami prognostycznymi raka jamy ustnej i gardła. Analizy tkanek HNC w kierunku DNA i RNA HPV wykazały, że około 10-15% przypadków HNC w Europie było związanych z zakażeniami HPV wysokiego ryzyka, podczas gdy w Indiach ten procent był niższy. Badacze wykryli, że oprócz związku z obszarem geograficznym istnieje związek między przypadkami HNC dodatnimi dla HPV a lepszymi rokowaniami niż w przypadku HNC ujemnego dla HPV.

Naukowcy stwierdzili, że zastępczy marker zakażenia HPV, p16INK4a, był związany z gorszą prognozą w Indiach. Zidentyfikowano też kolejne markery zakażenia HPV w przypadkach HNC, takie jak enzym UBC9 sprzężony z SUMO i czynnik transkrypcyjny E2F1.

Wprawdzie ogólna zapadalność na HNC w krajach rozwiniętych spada, jednak ta choroba pozostaje poważnym problemem w krajach o niskim i średnim przychodzie. Ustalenie, czy zakażenie HPV ma wpływ na prognozę HNC, może mieć wpływ na wybór metody leczenia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Nowotwory głowy i szyi, wirus brodawczaka ludzkiego, rokowania, Indie, p16INK4a
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę