Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Modelowanie erupcji wulkanicznych dla lepszej oceny ryzyka

Na terenie UE jest kilka czynnych wulkanów, co zmusza nas do lepszego zrozumienia procesów wulkanicznych. Naukowcy dostarczyli ważnych informacji dzięki pracom w terenie i udoskonalonym modelom matematycznym.
Modelowanie erupcji wulkanicznych dla lepszej oceny ryzyka
Erupcje wulkaniczne mogą być powolne (efuzje), tworząc wylewy lawy i kopuły wulkaniczne, lub wybuchowe, wypluwające wysokie kolumny prochów, którym często towarzyszy wyrzut gazu i odłamków skalnych. Rodzaj erupcji w dużym stopniu zależy od tempa wznoszenia się magmy (stopionej masy skalnej pod powierzchnią Ziemi). W celu zbadania i wyjaśnienia, jak geometrie kanałowe i procesy kontrolują wznoszenie się magmy, naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt 'Magma ascent mathematical modelling and analysis' (MAMMA).

Członkowie zespołu opracowali nowatorskie techniki I liczne kody w celu opisania w pełni sprzężonych wypływów magmowo-gazowych oraz zmian w reologii towarzyszącej krystalizacji wywołanej odgazowaniem. W udoskonalonych modelach erupcji efuzyjnych, jak I wybuchowych uwzględniono złożone związki w przepływach wielofazowych. Modele te wyjaśniają liczne fazy przepływu począwszy od homogenicznej magmy po dyspersję gazowo-cząsteczkową podczas odgazowywania, krystalizacji I wznoszenia się magmy. Doświadczenia laboratoryjne I wyprawy terenowe umożliwiły zbieranie danych do testowania ram modelowania oraz wyników liczbowych.

Szybkie I skalowalne modele wielofizycznych systemów sprzężonych związanych ze wznoszeniem się magmy I erupcjami wulkanicznymi będą miały duży wpływ na prognozowanie czynności wulkanicznej. Modelowanie powinno ujawnić ważne zmienne, które wymagają monitorowania w celu pełnego scharakteryzowania stanu systemu wulkanicznego. Bliska współpraca, która nawiązała się w ramach projektu MAMMA, zaowocowała obopólnie korzystnym partnerstwem między UE a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie badań wulkanicznych I oceny ryzyka.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę