Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zintegrowana opieka domowa nad starszymi, osłabionymi pacjentami

Naukowcy europejscy badali zagadnienia związane z nieciągłością opieki zdrowotnej: z powodu niespójności systemu opieki medycznej takie problemy często pojawiają się po wypisaniu pacjenta ze szpitala. Głównym punktem zainteresowania była zintegrowana opieka domowa nad starszymi, słabymi fizycznie pacjentami.
Zintegrowana opieka domowa nad starszymi, osłabionymi pacjentami
Mając na celu przeprowadzenie wszechstronnej, opartej o dowody oceny zintegrowanej opieki domowej w kategoriach oceny technologii medycznej, zainicjowano projekt 'Clinical continuity by integrated care' (HOMECARE), skupiający się na pacjentach z udarem mózgu, niewydolnością serca lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Kryteria oceny technologii medycznej przy poszczególnych analizowanych schorzeniach zostały opracowane na podstawie zaleceń praktycznych przez międzynarodowe grupy ekspertów specjalizujących się w każdym z tych schorzeń. Ta finansowana przez UE inicjatywa objęła badania kliniczne I eksperymenty pilotowe dotyczące zdalnej opieki.

Uczestnicy projektu opracowali I udokumentowali nowe procedury wypisywania ze szpitala osłabionych fizycznie pacjentów w podeszłym wieku dotyczące każdej z trzech przewlekłych chorób będących przedmiotem badania. Naukowcy zaproponowali, aby przeprowadzanie tych procedur przebiegało przy współpracy z lekarzem pierwszego kontaktu.

Na stronie internetowej projektu HOMECARE podano kilka warunków niezbędnych do prowadzenia zintegrowanej opieki domowej. Po pierwsze, największy wpływ na dobre wyniki zintegrowanej opieki domowej mają aspekty psychologiczne pacjenta, przebywającego w otoczeniu domowym. Po drugie, w zintegrowanej opieki domowej musi uczestniczyć interdyscyplinarny zespół zewnętrzny. Po trzecie, organizowanie I finansowanie opieki musi być dostosowane do wymogów miejscowej służby zdrowia. Ostatnim ze wskazanych aspektów jest wyważenie pomiędzy zintegrowanym podejściem klinicznym skoncentrowanym na pacjencie a kwestiami ekonomicznymi związanymi ze zintegrowaną opieką domową.

W badaniu finansowanym przez UE porównywano zintegrowaną opiekę domową z opieką szpitalną, po raz pierwszy dokonując analizy istniejących danych z zakresu zintegrowanej opieki domowej nad pacjentami z udarem mózgu, niewydolnością serca lub POChP. Naukowcy uzupełnili tę wiedzę, prowadząc nowe ankiety I badania w ramach projektu. Pracowali nad praktycznymi zaleceniami dotyczącymi zintegrowanej opieki domowej mającymi zastosowanie przy trzech schorzeniach będących przedmiotem badania. Te praktyczne zalecenia stanowią wskazówki dla lokalnych zespołów w obrębie służby zdrowia planujących I wdrażających usługi z zakresu zintegrowanej opieki domowej. Stanowią też istotny wkład w opracowywanie ostatecznych kryteriów oceny technologii medycznej.

Badania prowadzono w wielu krajach Europy, w tym Polsce, Portugalii, Szwecji, Danii I Holandii, dzięki czemu projekt HOMECARE dostarczył bogatych danych na temat skuteczności I potencjału prowadzenia zintegrowanej opieki domowej nad pacjentami z udarem mózgu, niewydolnością serca lub POChP. Zebrano dane dotyczące takich zagadnień, jak skuteczność kliniczna, ocena ekonomiczna, perspektywa pacjenta I opiekuna oraz kwestie organizacyjne. Ustalono, że zintegrowana opieka domowa stanowi rozsądną alternatywę dla typowego leczenia szpitalnego, zarówno dla pacjentów, jak I pracowników służby zdrowia, również z punktu widzenia oszczędności społecznych netto.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę