Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe regulatory odpowiedzi immunologicznej

Europejscy badacze postanowili odkryć fizjologiczne znaczenie furyny, czyli proteazy uruchamianej przez interleukinę (IL)-12 w limfocytach Th. Z uwagi na rolę tego enzymu w różnych chorobach o podłożu immunologicznym, ustalenia projektu mogą doprowadzić do stworzenia nowych metod leczniczych.
Nowe regulatory odpowiedzi immunologicznej
Różnicowanie limfocytów Th0 na komórki Th1 odbywa się za pośrednictwem IL-12 i ma kluczowe znaczenie dla następujących potem odpowiedzi immunologicznych przeciwko patogenom wewnątrzkomórkowym. Furyna konwertazy probiałkowej została zidentyfikowana jako gen docelowy IL-12. Jest ona kojarzona z patogenezą kilku chorób, takich jak nowotwory metastatyczne, mukowiscydoza czy choroby zakaźne. Konwertaza probiałkowa uczestniczy w aktywacji rożnych białek poprzez usunięcie łańcuchów aminokwasów blokujących tę aktywność.

Prace w ramach finansowanego przez UE projektu 'Proprotein convertase furin as a regulator of immune responses' (FURIN IN IMMUNITY) były skoncentrowane na znaczeniu fizjologicznym furyny w odporności. Naukowcy chcą wyjaśnić mechanizmy molekularne działania furyny w limfocytach T, a także określić rolę wrodzonych odpowiedzi w chorobach o podłożu immunologicznym.

Zbadano myszy z niedoborem furyny I stwierdzono nieoczekiwaną utratę tolerancji obwodowej I rozwój chorób autoimmunologicznych. Następnie wykorzystano analizę mikromacierzową, aby zbadać modyfikowane przez furynę szlaki sygnałowe w limfocytach T.

Ustalono również, że furyna jest regulowana w górę w płytkach miażdżycowych obok wielu innych cząsteczek docelowych. Obecnie prace koncentrują się na określeniu powiązań genetycznych między furyną I miażdżycą, a także poznaniu roli deregulacji furyny w mechanizmach autoimmunologicznych. Ponadto naukowcy planują w oparciu o modele danio pręgowanego I myszki owocówki zgromadzić dowody potwierdzające znaczenie fizjologiczne furyny w hematopoeza I działaniu układu odpornościowego.

Badania w ramach projektu FURIN IN IMMUNITY dotyczyły furyny w różnych chorobach o podłożu immunologicznym. Dalsze badania I poznanie mechanizmów molekularnych powinny doprowadzić do zidentyfikowania nowych biomarkerów chorób oraz opracowania leczniczych inhibitorów konwertazy proproteinowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę