Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sprzęt do optymalizacji zgazowania biomasy

Jedną z obiecujących alternatyw dla paliw kopalnych w zakresie produkcji energii i ciepła jest wytwarzanie wodoru i biogazu poprzez zgazowanie biomasy i odpadów organicznych. W ramach najnowszego projektu finansowanego ze środków UE opracowano narzędzie do analizowania procesów zgazowania biomasy i odpadów organicznych w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia.
Sprzęt do optymalizacji zgazowania biomasy
Procesy zgazowania, które zazwyczaj występują w wysokich temperaturach i ciśnieniach, dotyczą różnych procesów obróbki różnych rodzajów biomasy i odpadów organicznych. Tłumaczy to potrzebę odpowiedniego sprzętu do pomocy w projektowaniu, optymalizacji i kontroli tych procesów.

W związku z tym właśnie powstał projekt 'Universal gasification process analyser for bio mass and organic waste treatment' (GASPRO-BIO-WASTE). W skład konsorcjum projektu wchodzi kilka małych I średnich przedsiębiorstw (MŚP) z doświadczeniem w tworzeniu, produkcji I sprzedaży technologii pomiaru I konwersji biomasy. Trzej partnerzy zajmujący się badaniami I rozwojem technologicznym (RTD) zapewnili wiedzę, umiejętności I sprzęt.

Opracowano szereg wysokotemperaturowych czujników stężenia in situ do pomiaru różnych właściwości wytworzonego biogazu, w tym przewodności cieplnej I pojemności cieplnej. Urządzenie kalibracyjne czujników wysokiej temperatury (HT-SCU) działa również jako kalibrator do czujników szerokiego zakresu temperatur.

Czujniki te wchodzą w skład uniwersalnego analizatora procesu zgazowania w skali laboratoryjnej (GPA) wraz z analizatorem grawimetrycznym I instalacją do rafinerii gazu. Analizator grawimetryczny może określić zależny od czasu zakres reakcji procesu zgazowania w rzeczywistych warunkach procesu. W instalacji do rafinowania gazu bada się różne metody przetwarzania gazu pod kątem ich zdolności do zmniejszania lub usuwania niebezpiecznych składników z gazów przed ich przejściem do generatora energii.

Dane pomiarowe, uzyskane w trakcie projektu I po jego zakończeniu, są przydatne do optymalizacji procesów. Zoptymalizowane procesy zgazowania przyczynią się do stworzenia przyjaznych dla środowiska procesów wytwarzania energii I ciepła I stabilnej energii odnawialnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę