Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUMEDNETVSTB — Wynik w skrócie

Project ID: 245872
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT

Lepsze badania i kontrola gruźlicy w Afryce północnej

Gruźlica wciąż zabija, a ostatnio obserwuje się alarmujący wzrost lekooporności i pojawianie się nowych epidemii. Utworzenie silniejszych sieci badawczych w Afryce pomoże usprawnić monitorowanie i zwalczanie tej choroby.
Lepsze badania i kontrola gruźlicy w Afryce północnej
Unijny projekt EUMEDNETVSTB był pierwszą poważną inicjatywą na rzecz ustanowienia euro-śródziemnomorskiej sieci zajmującej się promowaniem bliższej współpracy w dziedzinie badań nad gruźlicą. Konkretnym zdaniem projektu było nawiązanie współpracy między wiodącymi europejskimi instytucjami z tej dziedziny a ich odpowiednikami w Algierii, Maroku i Tunezji.

Dla północnoafrykańskich krajów oznaczało to znaczne zwiększenie potencjału badawczego dzięki nadaniu priorytetu transferowi wiedzy i umiejętności. Przykładowo, uczestnicy EUMEDNETVSTB wzięli udział w dwóch międzynarodowych sympozjach i trzech warsztatach. Projekt wsparł także organizację dwóch praktycznych warsztatów poświęconych gruźlicy lekoopornej oraz szeregu imprez partnerskich i szkoleń. Ponadto zakupiono nowy sprzęt laboratoryjny.

Jeśli chodzi o badania, celem projektu EUMEDNETVSTB było pogłębienie wiedzy na temat budowy genetycznej bakterii gruźlicy w trzech partnerskich krajach regionu Morza Śródziemnego. Prowadzono także prace nad identyfikacją markerów wielolekoopornych szczepów bakterii.

Podsumowując, projekt EUMEDNETVSTB wywarł istotny wpływ na badania nad gruźlicą w krajach uczestniczących oraz na możliwości zwalczania choroby, zarówno w wymiarze społecznym, jak i naukowym. Dzięki temu udało się podnieść konkurencyjność instytucji zajmujących się badaniami nad gruźlicą, co ułatwi im branie udziału w przyszłych programach z tego zakresu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę