Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HITT-2008 — Wynik w skrócie

Project ID: 223344
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH

W kierunku poprawy zdrowia obywateli państw byłego ZSRR

Wiele krajów byłego bloku wschodniego boryka się z problemami społecznymi dotyczącymi alkoholizmu, palenia tytoniu i niedożywienia, które obciążają krajowe systemy opieki zdrowotnej i powodują obniżenie standardu życia. Przeprowadzone w ostatnim czasie badanie rzuciło światło na trendy zdrowotne w tym grupach ludności, a jego rezultaty mają stanowić pomoc przy tworzeniu polityki zdrowotnej.
W kierunku poprawy zdrowia obywateli państw byłego ZSRR
Badanie było prowadzone w ramach unijnego projektu 'Health in times of transition: Trends in population health and health policies in CIS countries' (HITT-2008). Jego celem było poznanie długofalowych trendów dotyczących zdrowia ludności, wynikających z przemian społeczno-ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących stylu życia.

Wśród najważniejszych badanych kwestii znalazła się dieta, odżywianie, palenie tytoniu I spożycie alkoholu, a także ich skutki społeczne. W pracach wykorzystano szczegółowe badania empiryczne, statystyczne I społeczno-ekonomiczne przeprowadzone w wybranych krajach, w tym w Rosji I na Ukrainie. Przeprowadzono również zakrojone na szeroką skalę badania ankietowe gospodarstw domowych, obserwacji metodami wielokrotnej regresji, wywiady I badania oparte na grupach fokusowych.

Na podstawie zgromadzonych danych uczestnicy projektu HITT-2008 mogli wyciągnąć wiele wniosków dotyczących aktualnych problemów społecznych w krajach byłego ZSRR oraz ich wpływu na opiekę zdrowotną. Na przykład, mimo widocznej poprawy opieki zdrowotnej w ostatniej dekadzie, nadal obserwowane są poważne trudności w tym obszarze. Należą do nich korupcja oraz problemy z płatnością za usługi medyczne.

Zaobserwowano ponadto ogromny wzrost podaży alkoholu w Rosji od początku lat 90. oraz wysoki odsetek mężczyzn uzależnionych od nikotyny w kilku badanych krajach. Zbadano też wiele innych zagadnień, takich jak zdrowie, spożycie żywności, choroby przewlekłe I dostępność leków.

Co nie może dziwić, słaby stan zdrowia obywateli byłego ZSRR ma negatywny wpływ na podaż siły roboczej, gdyż ludzie chorzy rzadziej podejmują pracę. Badanie ujawniło również zależność między złym stanem zdrowia a ubóstwem I problemami natury psychologicznej.

Rezultaty projektu udostępniono prawodawcom. W ten sposób projekt HITT-2008 powinien przyczynić się do poprawy zdrowia ludności w krajach byłego bloku wschodniego. Film na temat projektu jest dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=NxAz8LIi0-E

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę