Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PIDOP — Wynik w skrócie

Project ID: 225282
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

Nowe leki przeciwko schistosomatozie

Europejscy badacze połączyli siły, aby stworzyć nowe leki przeciwko często lekceważonej chorobie pasożytniczej, schistosomatozie. Leki te zaprojektowano w taki sposób, by celowały w enzymy powiązane z epigenetyczną modyfikacją genomu pasożyta.
Nowe leki przeciwko schistosomatozie
Schistosomatoza dotyka obecnie 200 mln ludzi na świecie, a każdego umiera na nią 200 tys. osób. Jedną dostępną opcję leczenia jest lek o nazwie prazykwantel, podawany dzieciom w wieku szkolnym w krajach o wysokiej liczbie zachorowań. Jednakże obserwuje się nawroty infekcji ze względu na niską odporność na pasożyta i rosnące prawdopodobieństwo pojawienia się lekooporności.

Finansowany ze środków UE projekt 'Schistosoma epigenetics - Targets, regulation, new drugs' (SETTREND) miał na celu znalezienie skutecznego leku przeciwko schistosomatozie. Partnerzy projektu postanowili skoncentrować swoje prace na inhibitorach enzymów uczestniczących w epigenetycznych modyfikacjach histonów: acetylacji, deacetylacji, metylacji I demetylacji. Badano celowanie deacetylaz histonowych (HDAC), acetylotransferaz histonowych (HAT), metylotransferaz histonowych (HMT) demetylaz histonowych (HDM) pasożyta Schistosoma mansoni. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu .

Poszukiwania motywów białkowych in silico doprowadziły do zidentyfikowania enzymów epigenetycznych zakodowanych w genomie S. mansoni. Następnie wykorzystano metodę odwróconej genetyki chemicznej w połączeniu z bardziej selektywnym badaniem przesiewowym RNAi. W ten sposób udało się dokonać walidacji deacetylazy histonowej 8 (smHDAC8) S. mansoni I innych enzymów modyfikujących histony jako celów terapeutycznych.

Uczestnicy SETTREND zajęli się badaniami in silico mającymi na celu znalezienie potencjalnych inhibitorów oraz wysokoprzepustowych badaniach przesiewowych związków pod kątem ich zdolności do ograniczania aktywności enzymatycznej. Śmiercionośne działanie inhibitorów SmHDAC8 I SmSirt2 z powodzeniem potwierdzono na hodowanych larwach I dorosłych osobników pasożyta oraz na zainfekowanych myszach.

Prace projektu SETTREND pozwoliły na stworzenie nowego paradygmatu opracowywania leków przeciwko chorobom pasożytniczym w ogóle. Ponieważ wykorzystane enzymy odpowiadają także za modyfikacje epigenetyczne raka, nowe związki powstałe w ramach projektu SETTREND mogą także znaleźć zastosowanie w lekach przeciwnowotworowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę