Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NANO-CHAPP — Wynik w skrócie

Project ID: 220492
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Pojedyncze nanopory wytworzone metodą track-etching

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu NANO-CHAPP pogłębili naszą wiedzę na temat szerokich zastosowań pojedynczych nanoporów. Wśród interesujących zastosowań można wymienić jednocząsteczkową analizę DNA, wykrywanie biotoksyn, diody jonowe oraz obwody tranzystorowe.
Pojedyncze nanopory wytworzone metodą track-etching
Metoda track-etching umożliwia kontrolowane wytwarzanie materiałów o pożądanych kształtach (np. cylindrycznych, stożkowych, czy lejowatych) i rozmiarach porów oraz ich zagęszczeniu. Cechy charakteryzujące te pory są dostosowane do ich planowanych zastosowań.

W ramach tej inicjatywy badacze biorący udział w projekcie 'Track-etched single nanopores: Advanced characterisation and new applications' (NANO-CHAPP) przeszli niezbędne szkolenie z zakresu obsługi mikroskopów elektronowych I optycznych, które umożliwi im charakteryzowanie geometrii porów. Naukowcy dowiedzieli się również, jak wytwarzać I chemicznie modyfikować nanopory w metodzie track-etching, a także jak korzystać z technik mikroprodukcji w pomieszczeniach czystych. Uczestnicy projektu NANO-CHAPP skoncentrowali się na pojedynczych nanoporach o średnicy od 2 do 50 nm. Parametry szumu oraz inne właściwości nanoporów wytworzonych metodą track-etching w błonach z azotku krzemu przebadano pod kątem potencjalnych zastosowań komercyjnych.

Innym obszarem zainteresowań było wykorzystanie detekcji oporowo-impulsowej do wykrywania wirusów oraz liczenie cząsteczek z użyciem nanoporów. Pomyślne wyniki zapewniły nowe informacje na temat podstruktury nanoporów oraz trajektorii ruchu cząsteczek przez nie przechodzących. Zostały one przedstawione w kilku publikacjach. Co najważniejsze, dzięki tej technice można odróżniać cząsteczki o tej samej objętości, ale o różnych kształtach, szybciej niż w przypadku obecnie stosowanych komercyjnych metod wykrywania biotoksyn.

Uczestnicy projektu NANO-CHAPP z powodzeniem zaprezentowali po raz pierwszy w dziejach przenikanie DNA poprzez nanopory grafenowe, podkreślając potencjał niskonakładowej I wysokoprzepustowej metody analizy jonowej DNA. Wśród innych osiągnięć wymienić można scharakteryzowanie I wytworzenie nanorurek metalowych oraz nanoporów hydrofobowych.

Wyniki projektu umożliwiły opracowanie kilku artykułów naukowych, które odbiły się szerokim echem. Ponadto wyniki mogą doprowadzić do komercjalizacji niskokosztowych I szybko działających narzędzi do analiz DNA I wirusów, a także nanoporowych metod podawania leków, które znacząco poprawią skuteczność opieki zdrowotnej. Oprócz dostarczenia bezcennej wiedzy na temat nanoporów wytwarzanych metodą track-etching, ten projekt umożliwił również pogłębienie współpracy w tej dziedzinie pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę