Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CHIEP-II — Wynik w skrócie

Project ID: 222705
Źródło dofinansowania: FP7-INCO

Budowanie powiązań naukowych między Chile a UE

Chile i UE mają wiele wspólnych obszarów badań, takich jak energia odnawialna, astronomia, badania obszarów polarnych i gospodarka wodna. Zawarta niedawno umowa o współpracy umocniła powiązania naukowo-technologiczne między tymi regionami.
Budowanie powiązań naukowych między Chile a UE
Pierwsze umowy o współpracy badawczej między Chile a UE zawarto jeszcze w 2002 r. Umowy te propagują współpracę międzynarodową i programy wymiany między regionami. Przyjmując istniejące sieci współpracy za punkt wyjścia, UE sfinansowała kolejną umowę o współpracy w ramach projektu 'Strengthen Chilean European science and technology partnerships' (CHIEP-II). Założeniem projektu CHIEP-II było umocnienie dwustronnego partnerstwa naukowo-technologicznego oraz koordynowanie polityki badań.

Umowa przyniosła skuteczniejsze upowszechnianie informacji o możliwościach udziału w programach wymiany badaczy oraz umożliwiła przeprowadzenie kilku misji naukowych I warsztatów. Odbyły się również rozmowy programowe zmierzające do ulepszania istniejących inicjatyw współpracy I tworzenia nowych.

Ponadto powołano biura kontaktowe w Chile I UE. Projekt CHIEP-II sfinansował także szkolenia personelu zapewniającego wsparcie I doradztwo badaczom chilijskim pracującym w UE I na odwrót.

Badania naukowe mają z natury rzeczy charakter globalny, toteż rozwijanie takich umów o współpracy przynosi stronom obopólne korzyści. Projekt CHIEP-II przyczynił się zatem do postępów prac badaczy chilijskich I europejskich w kontekście ogólnoświatowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę