Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ANTIVIRAL — Wynik w skrócie

Project ID: 204263
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Naturalne inhibitory wirusowe

Czerpiąc inspirację z natury, europejscy naukowcy opracowali nowe wirusowe inhibitory i potencjalnie większej bioaktywności i selektywności. Projekt rozszerzono, by projektować i tworzyć odpowiedniki argiryny, które charakteryzowałyby się działaniem przeciwnowotworowym poprzez bezpośrednie celowanie w proteazom.
Naturalne inhibitory wirusowe
Niewielki sukces strategii leczenia zapalenia wątroby typu C (HCV) i niepożądane skutki uboczne w terapii HIV zwracają uwagę na potrzebę nietoksycznych i bardziej skutecznych alternatywnych metod.

W finansowanym przez UE projekcie ANTIVIRAL przyjęto podejście komputerowe w celu zidentyfikowania naturalnych związków chemicznych o zdolności wiązania białek. Nowe, ulepszone odpowiedniki zostały zsyntezowane poprzez optymalizację parametrów dokujących na rzecz leczenia HIV i HCV. Za swoje cele naukowcy obrali enzym integrazę dla wirusa HIV, natomiast dla HCV proteazy NS2-3, NS3-4A oraz NS5B, RNA-zależną polimerazę RNA.

Rozległa analiza obliczeniowa i genetyczna inhibitorów HIV-1 i HCV dostarczyła również wyjaśnień mechanistycznych dotyczących oporu wobec zatwierdzonego inhibitora integrazy HIV-1. W oparciu o te obiecujące rezultaty działania zespołu ANTIVIRAL rozszerzono, by objęły raka.

Argiryny, rodzina produktów naturalnych, zidentyfikowano jako potencjalne środki przeciwnowotworowe, które bezpośrednio hamują aktywność proteazomu, którego regulacja w chorobie nowotworowej jest często nieprzewidziana. Obecnie w leczeniu raka stosuje się dwa kliniczne zatwierdzone inhibitory proteazomu: bortezomib i carfilzomib.

Aby przetestować skuteczność odpowiedników argiryny A, naukowcy przygotowali trójwymiarowy model ludzkiego proteazomu i użyli go do eksperymentów w zakresie dokowania molekularnego. Model ten pozwolił na zaprojektowanie odpowiedników argiryny A o ścisłej swoistości dla różnych podjednostek proteazomu — niezbędnych dla inhibitorów proteazomu.

Ze względu na powszechne występowanie raka i zakażeń wirusowych opracowana w projekcie ANTIVIRAL obiecująca metoda projektowania nowych inhibitorów z udziałem naturalnych związków chemicznych może przynieść wiele korzyści dla społeczeństwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę