Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania basenów kratonicznych

Zrozumienie procesu tworzenia się powszechnych formacji geologicznych może umożliwić prognozowanie zmian w strukturze ziemskiej w przeszłości, a także w przyszłości. Zrealizowany niedawno projekt przyczynił się do zrozumienia, jak tworzą się duże baseny sedymentacyjne, tym samym pogłębiając naszą wiedzę o płytach tektonicznych.
Badania basenów kratonicznych
Formacje te, znane jako baseny kratoniczne, zawierają rejestry osadów sprzed setek milionów lat. Mogą one zawierać wskazówki na temat płyt tektonicznych i litosfery (sztywnej powłoki ziemskiej).

W finansowanym przez UE projekcie 'Cratonic basins: An archive of lithosphere-mantle interaction' (CRATONIC BASINS) zbadano związek pomiędzy ruchem kontynentalnym a basenami kratonicznymi. Ogólnym celem było zrozumienie, w jaki sposób zmiany w litosferze zostały zapisane w tych basenach.

Naukowcy opracowali model ruchu kontynentalnego w związku z okolicznymi płytami kontynentalnymi, zarówno lateralnie, jak I pionowo. Model przewiduje zaobserwowany ruch wybrzeża północnoamerykańskiego, sugerując głęboką kontrolę topografii powierzchni.

Kolejny aspekt prac wiązał się z badaniem osadu sedymentacyjnego w basenach kratonicznych na przestrzeni czasu. Badanie pokazało, że nagromadzenie się osadu dostarcza danych na temat zmian klimatu, a zwłaszcza opadów deszczu, jak I wertykalnych ruchów kontynentalnych.

Prace realizowane w ramach projektu CRATONIC BASINS mają duży wpływ na poszukiwania węglowodorów. Wyjaśnienie zmian w litosferze na podstawie basenów kratonicznych pomagają także w zrozumieniu ruchu kontynentalnego I zmian klimatu w przeszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę