Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Leczenie wrodzonych wad serca

Do wrodzonych wad serca (CHD) zalicza się szereg nieprawidłowości w jego budowie, stwierdzanych przy narodzeniu dziecka i występujących u niemal 1% populacji. Negatywnie wpływają one na oczekiwaną długość i jakość życia pacjentów, przyczyniając się jednocześnie do znaczących wydatków służby zdrowia.
Leczenie wrodzonych wad serca
Poważne CHD leczy się zwykle poprzez obarczone wysokim ryzykiem zabiegi chirurgiczne we wczesnym dzieciństwie. Pozwalają one przywrócić prawidłowe krążenie krwi, ale ich skuteczności nie można zagwarantować. Nie odkryto związku między CHD a mutacją genetyczną, co sugeruje, że przyczyną wady serca jest nieprawidłowy przepływ krwi u płodu.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu HEMODYNAMICS IN CHD (Mechanical regulation of congenital heart defects) badali in utero siły remodelujące serce i powodujące CHD.

Uzyskano odnośne wady serca w embrionach kurcząt przeprowadzając podwiązanie prawego (RAL) lub lewego (LAL) przedsionka. W ten sposób przepływ krwi ulegał zaburzeniu po prawej lub lewej stronie serca na wczesnych etapach jego rozwoju. Korzystając z metod komputerowej dynamiki płynów (CFD) dokonywano pomiarów zmian morfologicznych, np. wielkości zastawki, oraz modelowano parametry hemodynamiczne.

Przeprowadzając LAL w 4 dniu życia embrionu, naukowcy z powodzeniem stworzyli model zwierzęcy zespołu niedorozwoju lewej części serca. CHD uzyskane poprzez RAL stanowiły pierwszy tego rodzaju model do opisywania wad prawej części serca.

Analiza wykazała, że zaburzenia sił hemodynamicznych rzeczywiście powodują nieprawidłowości morfologii serca. Zastawka dwudzielna jest szczególnie wrażliwa na siły ścinające, działające na ścianę, których zmniejszenie skutkuje zmniejszeniem jej otworu. Z kolei zwiększenie tych sił powoduje zwiększenie się otworu zastawki. Rozwój komory jest uzależniony od przepływu przez przedsionek. Jeśli jest on obniżony, zmniejsza się też objętość komory.

Generalnie prawa i lewa część serca inaczej reagują na zmiany sił wywołane zmianami przepływu. Jest to zgodne z przewidywaniami naukowców, ponieważ lewa część serca odpowiada za duży obieg krwi i pracuje przy większym ciśnieniu od prawej. Co istotne, nieprawidłowości sił ścinających na poziomie zastawki aortalnej powodują wadę, za to są tolerowane na poziomie zastawki płucnej.

Modelowanie CFD dostarczyło dogłębnej wiedzy o zmianach w środowisku hemodynamicznym, takich jak zmiany sił ścinających, oraz ich wpływie na rozwój serca. Aby zapobiec nieprawidłowościom rozwoju zastawek i jam serca, będzie można prowadzić leczenie płodu, polegające na przywróceniu właściwych sił przepływu przez serce.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wrodzone wady serca, przepływ krwi, podwiązanie przedsionka, siły ścinające, zastawka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę