Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejska trasa dla krajowych punktów kontaktowych

Krajowe punkty kontaktowe (KPK) stanowią kluczowe ogniwo łączące społeczności badaczy w krajach członkowskich z unijnymi instrumentami finansowania nauki, na przykład programami ramowymi. Europejska sieć KPK w dziedzinie transportu pomaga zainteresowanym stronom w znalezieniu wspólnych rozwiązań i standardów.
Europejska trasa dla krajowych punktów kontaktowych
KPK oferują informacje, wsparcie i pomoc zarówno dla wnioskodawców starających się o dofinansowanie UE, jak i dla podmiotów już korzystających z funduszy unijnych. Najważniejszy atut KPK, jakim jest niezależne funkcjonowanie w każdym z krajów członkowskich, jest też jednak ich największą słabością. Dzięki decentralizacji i lokalnemu charakterowi KPK mogą dostosowywać oferowane usługi do lokalnych potrzeb. Z drugiej strony oznacza to jednak brak spójnego katalogu dostępnych usług i potencjalne rozbieżności w standardach obsługi.

Finansowany ze środków UE projekt 'European transport NCP alliance' (ETNA) zajął się rozwiązaniem problemu rozdrobnienia. Partnerzy projektu przeprowadzili systematyczne badanie różnorodnych struktur, metodologii, priorytetów, zasobów i trybów szkoleń stosowanych przez KPK obsługujące sektor transportowy.

Projekt ETNA zorganizował też sesje szkoleniowe i warsztaty dotyczące różnorodnych tematów, między innymi zasad działania KPK, kwestii prawnych i finansowych oraz roli sieci europejskich. Zaangażowane KPK wzięły również udział w 11 ćwiczeniach partnerskich.

Zespół projektowy zidentyfikował możliwości ulepszania metodologii i narzędzi wyszukiwania partnerów, opracowując przy tym specjalne narzędzie do wyszukiwania partnerów. Aby usprawnić i ulepszyć komunikację w całej sieci, projekt ETNA uruchomił odrębną witrynę internetową I opublikował 18 biuletynów. O powodzeniu projektu może świadczyć fakt, że uruchomiona jeszcze podczas jego trwania usługa ETNAplus jest nadal aktywna.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę