Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Właściwe tory do sukcesu dla europejskich kolei

Badania i innowacje pomogą w zwiększeniu konkurencyjności i ekologiczności europejskich kolei, a wspomaganie takich działań było celem utworzenia Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Badań w dziedzinie Kolejnictwa (ERRAC). Jeden z projektów finansowanych ze środków UE opracował dla komitetu ERRAC plan prac badawczych.
Właściwe tory do sukcesu dla europejskich kolei
Za ambitny cel działań powołanego w 2001 r. komitetu ERRAC przyjęto rewitalizację kolei europejskich poprzez wspomaganie badań i innowacji na poziomie UE. Do członków komitetu ERRAC należą przedstawiciele najważniejszych grup związanych z koleją: producentów, przewoźników, zarządców infrastruktury, Komisji Europejskiej, władz krajowych, środowisk akademickich i stowarzyszeń użytkowników.

Przyjmując za punkt wyjścia dokumenty strategiczne już opracowane przez komitet ERRAC, projekt ERRAC ROAD MAP utworzono w celu wspomagania rady doradczej projektu w sformułowaniu szczegółowego planu działań umożliwiających realizację przyjętej wizji. Wykorzystując dofinansowanie z siódmego programu ramowego UE (7PR), projekt ERRAC ROAD MAP wyszczególnił badania nad wszelkimi rodzajami usług kolejowego transportu towarowego I pasażerskiego oraz ich interakcjami z innymi środkami transportu.

Skoncentrowano się na pięciu obszarach strategicznych: zwiększaniu ekologiczności transportu lądowego, promowaniu zmian środków transportu długodystansowego w celu udrożnienia korytarzy transportowych, tworzeniu ekologicznego transportu miejskiego I podmiejskiego, zwiększaniu bezpieczeństwa I poprawianiu konkurencyjności. Projekt opracował dziewięć odrębnych planów działań, które pozwolą osiągnąć tych pięć celów strategicznych.

Projekt ERRAC ROAD MAP przeprowadził ponadto analizy przypadków z wcześniejszych projektów badań nad transportem kolejowym, co pozwoliło wyciągnąć cenne wnioski dotyczące tego sektora. Wyniki projektu stworzą niezastąpioną mapę rozwoju kolei europejskich, pozwalającą im wyruszyć w kierunku zwiększania wydajności I konkurencyjności.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę