Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ocenianie decyzji klinicznych

Zadaniem badania obserwacyjnego była ocena najistotniejszych aspektów decyzji klinicznych podczas sprawowania opieki nad pacjentami z ciężkimi chorobami psychicznymi. Wyniki zostały użyte do oceny wpływu decyzji klinicznych na zachowanie pacjenta oraz krótko- i długoterminowe wyniki leczenia.
Ocenianie decyzji klinicznych
Decyzje kliniczne rozumiano jako wszystkie decyzje i działania podjęte podczas leczenia pacjenta. Podejmując decyzje dotyczących pacjentów z ciężkimi chorobami psychicznymi należy brać pod uwagę skutki krótko- i długoterminowe oraz udział więcej niż jednej osoby sprawującej opiekę nad pacjentem.

Aby oceniać jakość decyzji klinicznych w takich przypadkach, w ramach finansowanego przez UE projektu CEDAR ("Clinical decision making and outcome in routine care for people with severe mental illness") opracowano narzędzia do monitorowania najważniejszych aspektów decyzji klinicznych z perspektywy pacjenta i pracowników służby zdrowia oraz wdrożono te narzędzia do badania wpływu decyzji klinicznych na wyniki leczenia.

W badaniu oceniano styl podejmowania decyzji klinicznych, koncentrując się na preferencjach w kwestii udziału w podejmowaniu decyzji (pasywny, mieszany lub aktywny) i zapotrzebowaniu na dostarczane informacje. Narzędzie do oceniania udziału w procesie podejmowaniu decyzji i poziomu zadowolenia z niego (CDIS) było stosowane podczas prawdziwych sesji terapeutycznych. Narzędzie do oceniania decyzji klinicznych w rutynowej opiece medycznej obejmowało kluczowe aspekty procesu decyzyjnego, takie jak treść, kontekst i realizacja. Narzędzia są dostępne w języku angielskim i czterech innych językach, jako że badanie prowadzono w sześciu ośrodkach europejskich.

Wyniki wskazują, że pewien styl podejmowania decyzji przez pracowników służby zdrowia znacząco pogarszał wyniki (liczba niespełnionych potrzeb w ocenie pacjenta). Styl podejmowania decyzji przez pracowników służby zdrowia jest jednym z aspektów, które będą w przyszłości na celowniku interwencji nakierowanej na wspieranie aktywnego udziału pacjenta w podejmowaniu decyzji i rezygnację ze stylu mieszanego.

Badając zależność pomiędzy procesem podejmowania decyzji klinicznych a wynikiem leczenia, projekt CEDAR pomaga optymalizować opiekę medyczną nad osobami chorymi psychicznie w państwach europejskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę