Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Budynki z prefabrykatów podczas trzęsień ziemi

Konstrukcje z prefabrykatów betonowych są stosowane do ponad 50 lat, ale istnieje niewiele badań dotyczących ich reakcji na trzęsienia ziemi. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy naukowcy podjęli się uzupełniania tej brakującej wiedzy.
Budynki z prefabrykatów podczas trzęsień ziemi
Projekt SAFECAST powstał w celu zbadania zachowania się budynków z prefabrykatów podczas trzęsień ziemi. Członkowie konsorcjum wywodzili się z krajów, które są narażone na trzęsienia ziemi i w których beton jest najczęściej stosowanym materiałem budowlanym. Z uwagi na złożoność tego zagadnienia wymagane było zastosowanie innowacyjnego, zharmonizowanego podejścia w celu zaprojektowania połączeń prefabrykatów wytrzymałych na wstrząsy sejsmiczne.

W projekcie SAFECAST wykorzystano zunifikowane ramy oparte na wydajności, umożliwiające uwzględnienie wszystkich kryteriów wydajności, takich jak trwałość, limity podatności na odkształcenie i rozpraszanie energii. Badania koncentrowały się przede wszystkim na połączeniach suchych, które są szybsze w budowie i łatwiejsze w konserwacji.

Każdy rodzaj połączenia różnych elementów konstrukcyjnych rodził specyficzne wyzwania dotyczące roli i funkcji samej konstrukcji. Partnerzy projektu przeprowadzili w związku z tym serię unikatowych doświadczeń, aby zbadać wpływ trzęsień ziemi na istniejące, nowe i udoskonalone połączenia w dużych konstrukcjach.

Prowadzono testy w prostych modułach, połączeniach i podzespołach, aby określić ich zachowanie mechaniczne. W celu zbadania wpływu aktywności sejsmicznej na komponenty pionowe wykonano testy na stole wstrząsanym. Wyniki tych badań zastosowano do kalibracji modeli analitycznych.

Przeprowadzono również doświadczenia mające na celu zbadanie różnych typologii konstrukcyjnych na pełnowymiarowym trzypiętrowym budynku wykonanym z prefabrykatów. Konstrukcja budynku pozwoliła na zbadanie czterech różnych konfiguracji, dostarczając cennych informacji na temat reakcji wielopiętrowych obiektów z prefabrykatów na trzęsienia ziemi. Wyniki badań wykorzystano do skalibrowania modeli analitycznych oraz do opracowania zbioru zasad dotyczących prawidłowego projektowania odpornych na wstrząsy sejsmiczne połączeń i całych konstrukcji prefabrykowanych.

Projekt SAFECAST pomoże zwiększyć konkurencyjność sektora konstrukcji prefabrykowanych oraz poprawić jakość i bezpieczeństwo zabudowy na terenach aktywnych sejsmicznie. Dodatkowo przyczyni się do poprawy stanu unijnej gospodarki oraz zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia obywateli.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę