Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DARGOS — Wynik w skrócie

Project ID: 270641
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Symulacja ruchu powietrznego w przyszłości

Finansowany przez UE projekt bada konteksty zarządzania ruchem powietrznym (ATM) w przyszłości w celu stworzenia symulatora. To pomoże planować bardziej optymalne kursy dla samolotów i zużywać mniejsze ilości paliwa.
Symulacja ruchu powietrznego w przyszłości
Badanie nad zarządzeniem kontrolą ruchu powietrznego na europejskich lotniskach regionalnych ma pomóc w określeniu zoptymalizowanych trajektorii lotów w celu obniżenia wpływu na środowisko.

W tym celu powstał projekt DARGOS ("Definition of ATM requirements for GRA operations and simulations"). Projekt realizowany przy współpracy trzech członków trwał od maja 2011 r. do października 2013 r., i otrzymał blisko 100 tys. euro dofinansowania ze środków UE. Jego celem było zgromadzenie informacji w zakresie ATM dotyczących samolotu regionalnego, który wejdzie na rynek po 2020 r.

W projekcie DARGOS przystąpiono do gromadzenia zasad w zakresie ATM, a także danych operacyjnych. Celem było zdefiniowanie prawdopodobnych przyszłych kontekstów i scenariuszy w zakresie ATM pod kątem przepisów i wymogów bezpieczeństwa. Ostatecznie, zgromadzone dane posłużą za podstawę modelu, który zostanie wykorzystany w symulatorze lotów "od bramki do bramki".

W 2011 uzgodniono nowy program działań w ramach projektu. Ponadto udało się zdefiniować strukturę, założenia i produkty projektu. Produkty przyjmą formę trzech odrębnych raportów, z których jeden będzie dotyczył operacji ATM, a dwa pozostałe będą zawierały dane modelowe.

Oczekuje się, że po zakończeniu projektu DARGOS, przepisy i zgromadzone dane zostaną wykorzystane w symulatorze. Symulator pozwoli dokonać walidacji przyszłych technologii, których założeniem będzie redukcja hałasu i zanieczyszczeń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę