Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FOS3D — Wynik w skrócie

Project ID: 271853
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Czujniki światłowodowe do zmieniających kształt skrzydeł

Konstrukcja skrzydeł samolotów przyszłości będzie charakteryzowała się zmienną geometrią sprzyjającą obniżeniu oporu. Naukowcy wspierani ze środków UE pracują nad technologią światłowodową (FO), która jednocześnie wspomoże kontrolę odchyleń i monitoring integralności strukturalnej.
Czujniki światłowodowe do zmieniających kształt skrzydeł
Europejska inicjatywa "Czyste niebo" na rzecz produkcji bardziej ekologicznych samolotów obejmuje koncepcję inteligentnego stałopłata (SFWA) opartą na konstrukcji skrzydła o zmiennym kształcie z myślą o obniżeniu oporu. W ramach finansowanego ze środków UE projektu FOS3D ("Fiber optic system for deflection and damage detection") prowadzone są prace nad wbudowywaną technologią czujników FO do tego typu kompozytowych skrzydeł o zmiennym kształcie.

Informacje o odchyleniu będą przekazywane do piezoelektrycznych siłowników ze stopu z pamięcią kształtu w celu kontroli odchylenia na podstawie informacji zwrotnej uzyskanej z badań w pętli zamkniętej. System testów nieniszczących będzie działał w oparciu o technologię emisji akustycznych (AE) do wczesnego wykrywania istnienia, umiejscowienia i rozmiaru uszkodzenia, jak i monitorowania propagacji uszkodzeń. .

Dotychczas naukowcy przeanalizowali trzy różne materiały i geometrie, symulując zachowanie skrzydeł o zmiennym kształcie do obliczania rozkładu ich odkształceń wzdłuż czujnika FO. Różne kształty czujników FO zostały również poddane badaniom eksperymentalnym w celu dokonania pomiaru zakresu i rozkładu odkształceń. Zwieńczeniem prac doświadczalnych była symulacja z użyciem modeli stworzonych metodą elementów skończonych mającą zbadać propagację fali ultradźwiękowej poprzez symulację zdarzenia AE. .

Pierwsze testy wydajności czujnika w jednej z trzech geometrii (panelu z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami węglowymi) potwierdziły modelowe prognozy dotyczące zakresu mierzalnej deformacji. Testy ukazały także zdolność czujników FO do pomiaru odchylenia i zdarzeń AE jednocześnie. .

Wkrótce samoloty przyszłości będą zbudowane z kompozytów samoodczytujących wykorzystujących niskonakładowe i lekkie czujniki FO. Jednoczesny pomiar odchylenia skrzydeł o zmiennym kształcie z funkcją monitorowania stanu konstrukcji powiązanych struktur podczas zmiany kształtu zmniejszy zużycie paliwa i poziom emisji, zwiększając bezpieczeństwo. Wyraźne obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji będzie miało istotny wpływ także na konkurencyjność europejskiego przemysłu lotniczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę