Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FLOWSENSYS — Wynik w skrócie

Project ID: 270597
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Niemcy

Nowe czujniki do samolotów

Naukowcy stworzyli mikrocieczowy system czujników do bardziej precyzyjnego kontrolowania ruchu klap samolotowych. Prace te stanowią wkład w szerszą europejską strategię na rzecz zmniejszenia wpływu lotnictwa na środowisko.
Nowe czujniki do samolotów
Prognozuje się, że do roku 2020 samoloty powinny zużywać znacznie mniej paliwa i być bardziej wydajne. Zwiększone kontrola mikrocieczy pozwoliłaby na skrócenie drogi startowej i lądowania, przyczyniając się tym samym do obniżenia kosztów i zagrożenia hałasem.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu "Flow sensor system for the separation detection at low speed in view of flight' (FLOWSENSYS) zajął się opracowaniem systemu czujników strumieniowych do skutecznego wykrywania rozdzielenia przepływu przy niskich prędkościach. System umożliwiałby aktywną kontrolę przepływu w pętli zamkniętej (AFC) w klapach na krawędziach spływu.

Badacze najpierw dokonali przeglądu dostępnych technologii czujnikowych do tego zastosowania, aby zawęzić wybór. Równolegle opracowano układ czujników, stanowiący kręgosłup zestawu czujników, który można by instalować w nowym samolocie.

Następnie przetestowano kilka czujników z separacją przepływu i bez niej, aby porównać ich czułość. Najbardziej obiecujące czujniki wybrano do dalszych prób w tunelu aerodynamicznym. Zbudowano realistyczny model skrzydła (skośnego i trapezowego) w celu przetestowania czujników w odpowiednich warunkach.

Projekt FLOWSENSYS dowiódł, że mikroczujniki powierzchniowe w samolotach Airbus są w stanie dokładnie wykrywać stan przepływu w systemie mikrocieczowym. Ten system czujników może teraz zostać wykorzystany w większych europejskich projektach badawczych z dziedziny aeronautyki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mikrofluidyka, czujnik, samolot, aktywna kontrola przepływu, klapy na krawędzi spływu, Airbus, mikroczujniki powierzchniowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę