Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowoczesna renowacja sztuki klasycznej

W ramach unijnego projektu badano materiały nanostrukturalne, które można by wykorzystać do renowacji ważnych obiektów dziedzictwa kulturowego i dzieł sztuki.
Nowoczesna renowacja sztuki klasycznej
Tradycyjne procesy renowacji dzieł sztuki często nie są zgodne z oryginalnymi materiałami, co więcej, wykorzystuje się w nich silne środki chemiczne szkodliwe dla ludzi i środowiska. Istnieje wiele wielofunkcyjnych materiałów nanostrukturalnych, które mogłyby służyć do renowacji, ale nie są jeszcze stosowane w praktyce.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu NANOFORART (Nano-materials for the conservation and preservation of movable and immovable artworks) opracowywano nanostrukturalne systemy o nowatorskich właściwościach, takich jak odkwaszanie, oczyszczanie, wzmacnianie i ochrona.

Naukowcom udało się stworzyć ponad 25 dyspersji nanocząsteczek przeznaczonych do odkwaszania papieru i płótna oraz do wzmacniania malowideł ściennych, gipsu i kamienia. Dodatkowo, zespół sporządził 14 nanostrukturalnych płynów do oczyszczania ruchomych i nieruchomych dzieł sztuki. Naukowcy stworzyli też siedem różnych żeli do czyszczenia z kontrolowanym uwalnianiem środka czyszczącego.

W projekcie NANOFORART przetestowano i zbadano nowe produkty pod kątem potencjalnej szkodliwości dla ludzi i środowiska. Testowano jest także in situ w szeregu europejskich muzeach, na modelach oraz na prawdziwych historycznych dziełach sztuki. Kilka z substancji testowanych w muzeach jest już gotowe do wprowadzenia na rynek.

Uczestnicy projektu stworzyli nanomateriały do konserwacji i oczyszczania dzieł dziedzictwa kulturowego, przeznaczonych do użytku komercyjnego przy konkurencyjnych cenach. Efektem końcowym będzie lepsza konserwacja i restauracja dzieł dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie konkurencyjności UE. Dodatkowe materiały na temat historii sukcesu opublikowanej na stronie programu Horyzont 2020 można znaleźć pod tym linkiem.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obiekty o dużym znaczeniu dla kultury, renowacja dzieł sztuki, nanomateriały, konserwacja i ochrona, dzieła sztuki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę