Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wysokie loty współpracy między UE i Kanadą w dziedzinie lotnictwa

Usprawnienie kontaktów między kanadyjskim i europejskim przemysłem lotniczym otworzyło drogę dla zaawansowanych projektów w tym sektorze, które przyniosą korzyści dla przemysłu, gospodarki i społeczeństwa.
Wysokie loty współpracy między UE i Kanadą w dziedzinie lotnictwa
Kanadyjski przemysł lotniczy ma na świecie mocną i ugruntowaną pozycję, a współpraca z UE i dzielenie się wiedzą fachową z partnerami europejskimi może mu przynieść dalsze korzyści. Celem finansowanego ze środków UE projektu CANNAPE ("Canadian networking aeronautics project for Europe") było usprawnienie współpracy między Kanadą i UE w dziedzinie aeronautyki oraz prac badawczo-rozwojowych nad transportem lotniczym. Projekt CANNAPE zajął się ulepszaniem współpracy europejsko-kanadyjskiej w dziedzinie badań aeronautycznych realizowanych przez innowacyjne projekty korzystające z dofinansowania UE, wykorzystując sieci współpracy prowadzone przez pięciu kluczowych partnerów z Kanady i 14 z Europy.

W ramach projektu dokonano przeglądu potrzeb przemysłu lotniczego w celu zidentyfikowania wspólnych obszarów interesów i korzyści. Utworzono silną sieć ogólną, w obrębie której określono priorytetowe kierunki ewentualnej współpracy. Powstała też baza danych kanadyjskich organizacji i ich możliwości. Główne obszary potencjalnej współpracy dotyczyły wysokopoziomowych celów projektu ACARE, w tym zwiększania ekologiczności transportu lotniczego, efektywności czasowej, zadowolenia klientów, bezpieczeństwa i opłacalności oraz tworzenia pionierskich rozwiązań transportowych.

Co istotne, zespół projektowy opracował plan przyszłej współpracy dostosowany do wizji unijnego programu ramowego Horyzont 2020, wyróżniając najbardziej realistyczne cele. Przyszłe działania będą dotyczyć stworzenia kluczowym kanadyjskim partnerom i organizacjom, w tym sieciom i klastrom w przemyśle aeronautycznym, organizacjom badawczym, uniwersytetom, regionom, prowincjom i administracji rządowej, warunków do współpracy z partnerami europejskimi.

Projekt CANNAPE osiągnął wyznaczone cele poprzez organizowanie w Kanadzie i Europie warsztatów rozwijających sieci współpracy i partnerstwa. Aby promować dalszą współpracę, działania projektu opisano też w specjalnie utworzonych sekcjach istniejących witryn internetowych organizacji z obu regionów oraz we własnej witrynie projektu.

Kluczowym osiągnięciem projektu było doprowadzenie do licznego zgłaszania propozycji przez partnerów kanadyjskich w ramach ostatnich dwóch zaproszeń 7PR, i to pomimo zerowego ich zaangażowania w chwili rozpoczynania prac. Zgłoszone wnioski zaowocowały kilkoma udanymi projektami, w tym również inicjatywami o wysokim poziomie gotowości technicznej. Projekt CANNAPE pomyślnie spełnił rolę katalizatora ułatwiającego definiowanie potencjalnych obszarów współpracy, identyfikowanie barier i usprawnianie prac badawczo-rozwojowych.

Wśród istotnych efektów należy wymienić przybliżenie badaczom europejskim możliwości udziału w kanadyjskich programach badań i innowacji w dziedzinie aeronautyki oraz zwiększenie zaangażowania wpływowych organizacji kanadyjskich, które mogą znacząco usprawnić współpracę. Projekt CANNAPE skutecznie usprawnił współdziałanie transatlantyckie i ułatwił obu krajom zmierzenie się z konkretnymi wyzwaniami globalnymi. Raczkująca dopiero współpraca powinna w dłuższej perspektywie przynieść umocnienie przemysłu lotniczego w obu regionach oraz usprawnienie transportu lotniczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę