Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BOT-ERA — Wynik w skrócie

Project ID: 294416
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Jordania

Ochrona roślin w Jordanii

Badacze z UE przyczynili się do włączenia Królewskiego Ogrodu Botanicznego (RBG) w Jordanii do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Partnerstwo promowało ochronę dzikich roślin poprzez badania i budowanie potencjału, a w efekcie uzyskano strategię ochrony, czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem i analizę organizacyjną.
Ochrona roślin w Jordanii
Jordania przynależy do starożytnego Żyznego Półksiężyca, pasa ziem o dość bogatej bioróżnorodności, w którym jednak wiele siedlisk roślinnych i gatunków jest zagrożonych wyginięciem. RBG zapewnia ochronę około 35% gatunków roślin i ogniskuje działania w zakresie ochrony środowiska w Jordanii.

Celem projektu BOT-ERA (Reinforcing cooperation between the Royal Botanic Garden of Jordan and ERA), finansowanego przez UE, było włączenie RBG do EPB. Cel ten realizowano poprzez budowanie potencjału i współpracę strategiczną z trzema organizacjami europejskimi. Oba działania realizowano za pośrednictwem programu badawczego skupiającego się na trzech aspektach: ochronie roślin i nasion, różnorodności zasobów genetycznych i biotechnologii oraz udostępnianiu zasobów.

Badacze opracowali strategię ochrony dzikich roślin w Jordanii. W ramach prac udokumentowano blisko 2600 gatunków roślin naczyniowych. Zidentyfikowano ponad 1000 typów roślin należących do pierwszej grupy zagrożenia wyginięciem według czerwonej listy gatunków, która szczegółowo określa status ochrony gatunków zgodnie z definicjami międzynarodowymi.

Członkowie zespołu przeanalizowali mocne i słabe strony RBG i sporządzili odpowiednie sprawozdanie. Do kolejnych osiągnięć projektu należy sprawozdanie strategiczne, które wyznacza cele dla organizacji.

Konsorcjum zorganizowało międzynarodową konferencję na temat ochrony roślin oraz korzyści płynących z użytkowania dzikich roślin z regionu. Zorganizowano także sesje szkoleniowe, w tym pięć warsztatów na temat ochrony roślin i nasion, cztery na temat programów w ramach strategii Horyzont 2020 oraz trzy dotyczące technik krioprezerwacji roślin. Łącznie w sesjach szkoleniowych udział wzięło ponad 200 uczestników.

Projekt BOT-ERA przyczynił się do zacieśnienia współpracy badawczej między RBG a organizacjami europejskimi. Efektem współpracy jest lepsze zrozumienie priorytetów w zakresie ochrony, co przełoży się na skuteczniejsze działania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ochrona roślin, Królewski Ogród Botaniczny, Jordania, dzika roślina, czerwona lista gatunków zagrożonych wyginięciem, ochrona nasion
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę