Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Plastiki nadające się do recyklingu

Zespół badaczy europejskich zajął się dalszym rozwijaniem opracowanych w ramach wcześniejszego projektu opakowań spożywczych z plastików nadających się do recyklingu. Nowy materiał miał znacznie mniejszy ślad węglowy od rozwiązań alternatywnych, a wytworzone tacki spożywcze były lżejsze, tańsze i bardziej niezawodne.
Plastiki nadające się do recyklingu
Europejski sektor opakowań spożywczych stoi obecnie w obliczu poważnych wyzwań związanych z wymogami ekologicznymi i silną konkurencją. Działania UE mają wspomagać firmy europejskie w umacnianiu pozycji rynkowej poprzez użyciem plastików nadających się do recyklingu.

W ramach finansowanego przez UE projektu ECOPET (Demonstration of innovative, lightweight, 100% recyclable PET prototype formulations and process tooling for low carbon footprint packaging to replace current industry standard virgin plastics) opracowano technologię produkcji opakowań spożywczych z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącego z recyklingu. Nowy plastik stworzono w ramach unijnego projektu rPET-FC i uzyskał on już atest Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Partnerzy projektu ECOPET dowiedli, że możliwe jest wytwarzanie produktów z PET pochodzącego z recyklingu z wysoką szybkością niezbędną do osiągnięcia kosztów porównywalnych z produktami konkurencyjnymi.

W toku badań udało się zmniejszyć ślad węglowy surowców polimerowych o 85% w porównaniu z surowcami konwencjonalnymi. Oznacza to, że wytworzeniu każdej tony nowego materiału ECOPET będzie towarzyszyć o 1,8 tony mniejsza emisja dwutlenku węgla.

Z materiału ECOPET badacze wytworzyli też tacki spożywcze, których ślad węglowy jest o 70% niższy niż w przypadku alternatyw niepochodzących z recyklingu. Tacki ważyły też o 21% mniej od produktów konwencjonalnych.

Prace projektu ECOPET pozwoliły stworzyć technologię produkcji tacek wykonanych w 100% z PET pochodzącego z recyklingu, choć oczekuje się, że w praktyce często będzie stosowane 80–90% surowca w recyklingu. Partnerom konsorcjum udało się też zmniejszyć w założonym zakresie proporcję przypadków rozszczelnienia.

Nowy materiał PET pochodzący z recyklingu pozwoli zmniejszyć emisje związków węgla i ogólnie ograniczyć wpływ na środowisko. Materiał może jednocześnie dać firmom europejskim przewagę nad konkurencją.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nadające się do recyklingu, plastiki, opakowania spożywcze, ślad węglowy, tacki spożywcze, ECOPET
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę