Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe narzędzia do zapewniania bezpieczeństwa sieci elektrycznych

Wymiana międzypaństwowa i coraz większy udział odnawialnych źródeł energii (OŹE) o zmiennej dostępności zagrażają bezpieczeństwu europejskich systemów elektryczności. W ramach inicjatywy UE stworzono zestaw narzędzi do zarządzania, aby rozwiązać ten problem.
Nowe narzędzia do zapewniania bezpieczeństwa sieci elektrycznych
Operatorzy systemów przesyłowych (TSO) muszą sprostać coraz bardziej złożonym wymogom dotyczącym współpracy, aby zapewnić niezawodne działanie obecnych i przyszłych unijnych sieci elektrycznych.

W tym kontekście uczestnicy finansowanego przez UE projektu UMBRELLA (Toolbox for common forecasting, risk assessment, and operational optimisation in grid security cooperations of transmission system operators (TSOs)) postanowili stworzyć zestaw narzędzi do innowacyjnego zarządzania przepływem energii w przyszłych systemach elektrycznych, które będą w znacznej części oparte na zawodnych OŹE.

Uczestnicy projektu opracowali specjalny, innowacyjny zestaw narzędzi, aby wspomóc TSO i Regionalne Inicjatywy Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa (RSCI) w zapewnieniu niezawodnego działania przyszłych sieci elektrycznych. Ten zestaw narzędzi umożliwia TSO działanie w skoordynowanym, docelowym systemie europejskim, gdzie regionalne metody scala się w celu najlepszego możliwego wykorzystania infrastruktury elektrycznej.

Opracowany zestaw narzędzi będzie stosowany w różnych ramach czasowych działania i obejmuje szereg niezbędnych elementów. Pierwszym jest symulacja niepewności wynikających z niestabilności rynku i zawodności OŹE. Drugi stanowi deterministyczną i probabilistyczną strukturę optymalizacji działań korygujących, aby przeciwdziałać określonemu dzięki symulacji ryzyku w różnych ramach czasowych i przy zwiększającej się złożoności systemu. Pomoże to ograniczyć całkowity koszt niepewności przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa systemu i wydajności przesyłowej. Ostatnim elementem są narzędzia do oceny przewidywanych stanów systemu na podstawie określonego ryzyka oraz do określania działań korygujących.

Zespół projektu UMBRELLA stworzył szereg rekomendacji na użytek różnych interesariuszy. Propozycje te przyczynią się do zwiększenia interoperacyjności i bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiej sieci, umożliwiając wymianę danych, aby opracowane narzędzia oprogramowania mogły być stosowane przez TSO i w ramach RSCI.

Projekt UMBRELLA znacząco przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa sieci w obliczu narastających wyzwań związanych z wymianą międzynarodową i stosowaniem zawodnych OŹE.

Powiązane informacje

Tematy

Energy Saving

Słowa kluczowe

Sieć elektryczna, odnawialne źródła energii, operatorzy systemów przesyłowych, UMBRELLA, bezpieczeństwo sieci
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę