Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DELILAH — Wynik w skrócie

Project ID: 284848
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Ekologiczny silnik do śmigłowców

Finansowany ze środków UE zespół naukowców zbudował nowy silnik wysokoprężny do lekkich śmigłowców jako alternatywę dla konwencjonalnych silników turbowałowych. Technologia ta pozwoliła na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i emisji.
Ekologiczny silnik do śmigłowców
W śmigłowcach standardowo montuje się silniki turbowałowe, które charakteryzują się znacznie korzystniejszym stosunkiem mocy do masy niż silniki wysokoprężne. Jednakże sprawność tych silników radykalnie maleje wraz ze wzrostem wysokości, przez co wymagają one stosowania dużych i ciężkich przekładni redukcyjnych, aby odpowiednio zmniejszyć prędkość wirnika. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu DELILAH ("Diesel engine matching the ideal light platform of the helicopter") zbudowali lekki i mocny silnik wysokoprężny, który ponadto może pracować na biopaliwie.

Zespół przeprowadził analizę z uwzględnieniem wielu kryteriów w celu opracowania pożądanych rozwiązań wykorzystujących czystą energię. Naukowcy koncentrowali się na optymalizacji konstrukcji silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem, samozapłonem i elektronicznym systemem sterowania. Ich zamiarem było znaczące obniżenie emisji substancji toksycznych, dwutlenku węgla (CO2) oraz hałasu.

Przy budowie silnika przeprowadzono intensywne modelowanie w celu rozwiązania problemów dotyczących konfiguracji silnika oraz integracji z wiropłatem. Naukowcy przeanalizowali wielowymiarowy, dynamiczny, wieloelementowy system mechaniczny i adaptacyjny system sterowania pod kątem takich kwestii, jak drgania, hałas, wibracje, sterowanie silnikiem oraz jego reakcja.

Porównanie różnych scenariuszy lotu wykazało, że optymalny silnik wysokoprężny DELILAH do lekkich śmigłowców może potencjalnie pozwolić na zmniejszenie zużycia paliwa o 50%. W efekcie udało się zmniejszyć emisje CO2 o połowę, przy 20-krotnie mniejszej ilości tlenku węgla i ponad 200-krotnie mniejszej ilości sadzy niż w konwencjonalnych silnikach turbowałowych. Wyniki te wpisują się w cele ograniczania wpływu na środowisko określone przez Radę Doradczą ds. Badań i Innowacji w Sektorze Lotnictwa (ACARE) na rok 2020. Silnik może pracować na paliwach alternatywnych, takich jak 100% biopaliwo (B100), co umożliwia ograniczenie zależności od paliw kopalnych oraz przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Technologia DELILAH powinna być istotny wpływ na koszty środowiskowe i operacyjne lotów śmigłowców. Możliwość podniesienia konkurencyjności branży lotniczej oraz radykalne obniżenie emisji sprawią, że nowy silnik wysokoprężny będzie niezwykle atrakcyjną propozycją rynkową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę