Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sprawniejsze zarządzanie innowacjami w dziedzinie bezpieczeństwa

Organizacje ochrony (SO) muszą zwiększyć swoją innowacyjność i skuteczniej wdrażać nowe pomysły. Unijna inicjatywa pomogła takim organizacjom w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z reagowaniem na zmiany.
Sprawniejsze zarządzanie innowacjami w dziedzinie bezpieczeństwa
Europejskie organizacje ochrony muszą nieprzerwanie wprowadzać innowacje i skutecznie dzielić się nimi. Jeden z projektów UE wprowadził nowy model innowacji, który pozwoli tym organizacjom reagować na zmieniające się potrzeby społeczeństwa europejskiego.

W ramach projektu "Innovation management models for security organizations" (INNOSEC) opracowano model innowacji dla sektora ochrony. Model bazuje na sieciach powiązań wewnątrz sektora i umożliwi użytkownikom uwzględnianie pojawiających się innowacji.

Uczestnicy projektu zaprojektowali ramy analityczne umożliwiające badanie środowiska roboczego oraz identyfikację praktyk zarządzania innowacjami stosowanych przez SO. Wynikiem był raport sytuacyjny oraz przekrojowa analiza organizacji na podstawie studiów przypadku. W ramach projektu przeprowadzono też analizę innowacji w organizacjach niezwiązanych z ochroną. Prace umożliwiły klasyfikację istniejących modeli innowacji, wymagań na przyszłość oraz niezbędnych elementów nowego modelu.

W projekcie INNOSEC opracowano nowy model innowacji, który można dostosowywać do potrzeb prywatnych i publicznych SO. Zawiera on moduły obejmujące wszystkie aspekty procesu zarządzania innowacjami. Każdy z modułów zawiera wytyczne, które organizacje ochrony mogą wykorzystać do tworzenia skutecznych strategii w obrębie organizacji, zmierzających do poprawy ich innowacyjności.

Przygotowano plan wdrażania dla SO, ich organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron, pomagający im w stosowaniu modelu. Zaprojektowano także internetowe narzędzie wspierające (dostępne na stronie internetowej), które pomaga SO w praktycznym stosowaniu modelu i jego modułów.

Wdrażając z powodzeniem model innowacji, projekt INNOSEC zaoferował organizacjom ochrony rozwiązania umożliwiające tworzenie innowacji oraz radzenie sobie ze zmianami. Dzięki temu SO będą mogły skuteczniej świadczyć swoje usługi oraz lepiej reagować na potrzeby obywateli Europy w zakresie bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zarządzanie innowacjami, organizacje ochrony, zmiany
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę