Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Cała naprzód dla przybrzeżnych platform

Europejskie morza w najbliższej przyszłości doświadczą poważnych przemian w związku z budową przybrzeżnych farm wiatrowych oraz eksploatacją energii fal i akwakultury morskiej. Infrastruktura morska przyjmie formę platform wielozadaniowych (MUP), aby wspomagać takie nowe działania i minimalizować związane z nimi koszty oraz wpływ na środowisko.
Cała naprzód dla przybrzeżnych platform
W ramach projektu MERMAID (Innovative multi-purpose off-shore platforms: Planning, design and operation) opracowano nową generację platform przybrzeżnych, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie przestrzeni oceanicznej. Partnerami w projekcie były uniwersytety, instytuty badawcze, firmy z branży oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Konsorcjum przeprowadziło testy projektów koncepcyjnych w czterech lokalizacjach badawczych na Oceanie Atlantyckim, Morzu Bałtyckim, Morzu Śródziemnym oraz południowej części Morza Północnego/Morza Waddena, w których panują różne warunki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano zweryfikowaną procedurę wyboru najkorzystniejszych wariantów projektowych dla poszczególnych obszarów przybrzeżnych.

Partnerzy projektu opracowali nowe koncepcje, w tym łączenie konstrukcji dla potrzeb pozyskiwania energii, akwakultury i transportu między lądem a platformami. Zbadali również zakumulowany wpływ wielkoskalowych konstrukcji na środowisko oraz najlepsze strategie dla ich instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Opracowano wytyczne dla bezpiecznego zarządzania MUP przy użyciu innowacyjnego, multidyscyplinarnego i międzysektorowego podejścia opartego na istniejących platformach produkcyjnych, które czerpią korzyści z europejskich mórz w sposób zrównoważony. Zainteresowane strony z każdej z czterech wybranych lokalizacji pomogły wyjaśnić najważniejsze kwestie dotyczące analiz technicznych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych.

Powstało wstępne rozplanowanie MUP, które objęło fundamenty grawitacyjne dla przybrzeżnych turbin wraz z klatkami dla ryb dla potrzeb akwakultury. W lokalizacji na Morzu Północnym uwzględniono także produkcję alg. Przeprowadzono ocenę warunków każdej lokalizacji przy użyciu danych uzyskanych na podstawie pomiarów wiatru, fal, pływów i innych danych środowiskowych. Zestawiono także dodatkowe informacje na temat postrzegania działań przez społeczeństwo oraz bieżącej polityki i strategii dotyczących zarządzania i planowania.

W ramach projektu MERMAID naukowcy zbadali również skumulowany wpływ wielkoskalowych struktur przybrzeżnych na środowisko, analizując charakter ich interakcji z falami, prądami i dnem morskim, jak również procesami mieszania i dyspersji. Wyniki projektu są istotne dla konstruktorów, producentów i wykonawców. Naukowcy stworzyli także system wspierania decyzji dla potrzeb infrastruktury transportowej i przeprowadzili badanie wykonalności ekonomicznej i środowiskowej MUP.

Projekt pomoże w możliwie najlepszy sposób wykorzystać przestrzeń oceaniczną dzięki skutecznemu planowaniu oraz prawodawstwu, a także pozwoli określić wymagania dla poszczególnych zaangażowanych branż. Dzięki temu wykorzystanie przestrzeni oceanicznej dla różnych celów będzie przyjazne dla środowiska i ekonomiczne, co stanowi istotną wartość dla społeczeństw w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Farma wiatrowa, energia fal, akwakultura, przybrzeżna platforma wielofunkcyjna, akwakultura, transport, turbina
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę