Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RISCS — Wynik w skrócie

Project ID: 240837
Źródło dofinansowania: FP7-ENERGY
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Oszacować skutki składowania związków węgla

Naukowcy przeanalizowali wpływ ucieczki dwutlenku węgla (CO2) na ekosystemy lądowe i morskie, wykorzystując do tego eksperymenty prowadzone w terenie, modelowanie oraz obserwacje naturalnej emisji CO2.
Oszacować skutki składowania związków węgla
Geologiczne wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) uważane jest za ważny sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz łagodzenie skutków zmiany klimatu. Niewiele jednak wiadomo na temat wpływu ucieczki CO2 z miejsc składowania na środowisko.

Finansowany ze środków UE projekt "Research into impacts and safety in CO2 storage" (RISCS) miał na celu przeprowadzenie podstawowych badań, których wyniki mogłyby pomóc w bezpiecznym zarządzaniu miejscami magazynowania CO2. W ramach projektu zbadano potencjalny wpływ ucieczki CO2 na ekosystemy morskie i lądowe.

We Włoszech, Holandii, Norwegii i Zjednoczonym Królestwie naukowcy badali wpływ narażenia CO2 na poszczególne gatunki (np. krewetki i kraby) i społeczności, w tym mikroorganizmy. Badano także możliwości odbudowy osadów morskich po narażeniu na CO2 oraz wpływ naturalnej emisji CO2 na obszary przybrzeżne.

Norwegia i Zjednoczone Królestwo były miejscem badań lądowych, które umożliwiły ocenę wpływu CO2 na owies, pszenicę, jęczmień i rzepak. Badano także trawę/koniczynę, pastwiska i wody gruntowe, przy czym te ostatnie w naturalnych miejscach magazynowania CO2 w Grecji, Francji i we Włoszech.

Prowadzono także modelowanie numeryczne przemieszczania się CO2 w glebie i jego wpływu na rośliny. Modelowanie mórz skupiało się na dyspersji CO2 w słupie wody przez pływy morskie oraz wrażliwości różnych gatunków na CO2.

Najważniejsze wyniki badań opisano w podręczniku poświęconym potencjalnym skutkom ucieczki CO2 z miejsc składowania. Pomaga on w wyborze odpowiednich miejsc magazynowania CO2 oraz środków bezpieczeństwa. Wytyczne te umożliwią operatorom i organom regulacyjnym ocenę potencjalnych skutków wycieków CO2 do ekosystemów położonych blisko powierzchni wody i gleby.

Ogólnie rzecz biorąc, badacze ustalili, że wpływ wycieku na środowisko byłby prawdopodobnie ograniczony, o ile nie dotknie odizolowanego siedliska, jednak miałoby to zależeć od lokalizacji, wielkości, czasu i długości wycieku. Wykazano także, że potrzebne są dobrej jakości dane pochodzące z monitorowania, aby pomóc w identyfikacji wycieku z CCS.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wychwytywanie i składowanie związków węgla, wpływ na środowisko, ucieczka emisji, składowanie CO2, ekosystemy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę