Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BLUE-ETS — Wynik w skrócie

Project ID: 244767
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

Wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez lepsze używanie statystyk

Europa 2020 to 10-letnia perspektywa rozwojowa UE, której celem jest wspomaganie bardziej inteligentnego, zrównoważonego i powszechnego wzrostu gospodarczego. Naukowcy opracowali ważne metody sprawniejszego wykorzystywania danych statystycznych do osiągania wyznaczonych celów.
Wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez lepsze używanie statystyk
Formułowanie skuteczniejszej polityki promowania wzrostu gospodarczego i prowadzenie badań socjoekonomicznych w tym zakresie wymaga dostępu do wysokiej jakości danych statystycznych o biznesie. Zespół finansowanego ze środków UE projektu BLUE-ETS ("BLUE-Enterprise and Trade Statistics") zajął się doskonaleniem metod opłacalnego gromadzenia i używania danych biznesowych, które jednocześnie zmniejszałyby złożoność przepisów regulujących działalność przedsiębiorstw.

Cele projektu dostosowano do założeń programu statystycznego Komisji Europejskiej MEETS (Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics). Prace skoncentrowano na testowaniu zaawansowanych metodologii statystycznych i nowoczesnych najlepszych praktyk, z naciskiem na zwiększanie udziału krajowych instytutów statystycznych w tworzeniu takich narzędzi i procedur.

Dla podmiotów generujących dane naukowcy opracowali rozwiązania zmniejszające obciążenie związane z gromadzeniem informacji statystycznych dzięki zastosowaniu elastycznych metod obliczeniowych i eksploracji danych tekstowych. Są to między innymi narzędzia do szybkiego wyodrębniania potrzebnych danych, narzędzie klasyfikacyjne wykorzystujące logikę rozmytą oraz narzędzie wykorzystujące sieci neuronowe i algorytmy genetyczne. Badacze udostępnili też szereg metodologii dla użytkowników danych, w tym techniki zwiększania dostępności danych statystycznych, integrowania danych i baz danych oraz usprawniania dostępu i publikacji.

Przedsiębiorstwa są zarówno użytkownikami, jak i dostawcami danych, przez co zapewnianie wysokiej jakości informacji statystycznych o biznesie stanowi dla nich szczególne obciążenie. Zespół projektu BLUE-ETS zaproponował metody zmniejszania tych obciążeń oraz wskazał na istotność motywowania przedsiębiorstw zarówno do używania danych z krajowych instytutów statystycznych, jak i do dostarczania takich danych. W ramach projektu podkreślono znaczenie krajowych instytutów statystycznych dla zwiększania znajomości statystyki przez użytkowników biznesowych, ale też same instytuty.

Naukowcy opracowali też nowy zestaw wskaźników wspomagających rejestrowanie przemian strukturalnych w oficjalnych statystykach oraz zwiększających przydatność informacji o zmianach dla decydentów politycznych. Zestaw obejmuje między innymi wskaźniki pomiaru aktywów niematerialnych, wielowymiarowy indeks konkurencyjności dla instytucji publicznych, wskaźniki współpracy biznesowej i środowisk roboczych opartych na współpracy oraz kilka wskaźników opisujących obszary wiejskie.

W ramach projektu BLUE-ETS pomyślnie wykazano, że zastosowanie odpowiednich metodologii i działań pozwala zmniejszyć obciążenie przedsiębiorstw dostarczaniem danych statystycznych, a przy tym zwiększyć dokładność i poprawność informacji statystycznych dotyczących biznesu oraz ich użyteczność dla polityków. Wdrożenie opracowanych metod pomoże UE przetrwać obecny kryzys gospodarczy i wskaże kierunki przyszłego wzrostu gospodarczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę