Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wczesne wykrywanie raka

Rak płuca i rak jelita grubego są każdego roku przyczyną śmierci milionów ludzi. Gen supresora nowotworów BARD1 ulega nieprawidłowej ekspresji w kilku typach nowotworów złośliwych i może stanowić cel diagnostyczny przy wczesnym rozpoznawaniu choroby nowotworowej z próbek krwi.
Wczesne wykrywanie raka
Co roku raka płuc wykrywa się u dwóch milionów ludzi. Jest drugim co do częstości stwierdzanym nowotworem złośliwym o najwyższym wskaźniku śmiertelności (30%). Wynika to z braku możliwości wczesnego stwierdzenia tej choroby. Pacjenci są zwykle diagnozowani na późnych etapach raka, gdy pojawiają się jego objawy. Nie ma rutynowych badań przesiewowych w kierunku raka płuc na etapie, w którym choroba jest nadal bezobjawowa i istnieje ogromne zapotrzebowanie na opracowanie ich.

Finansowany przez UE projekt BARDIAG ("Bardiag - Biomarker tests for early cancer detection") ma na celu opracowanie testów z krwi do wczesnego wykrywania raka płuc i raka jelita grubego na podstawie swoistych dla choroby nowotworowej izoform genu BARD1. Zaproponowany test umożliwia analizę izoform genu BARD1 na dwóch poziomach: wykrywanie RNA swoistych dla krążących komórek nowotworowych izoform genu i autoprzeciwciał przeciwko tym izoformom. Po opracowaniu testów do wykrywania tych izoform konsorcjum przeprowadzi ich walidację na próbkach klinicznych.

Najważniejsze prace w ramach projektu obejmują opracowanie technik izolowania krążących komórek nowotworowych oraz wykrywania i analizy RNA izoform genu BARD1. W projekcie BARDIAG udało się opracować metody wykrywania i analizy różnych izoform genu BARD1 przy 10 komórkach na 10 ml krwi. Umożliwi to naukowcom prowadzenie analizy próbek nowotworów złośliwych.

Podczas pierwszej tury testów na bazie przeciwciał wykorzystano 129 próbek nowotworów złośliwych, w tym 99 próbek raka płuc, 10 próbek raka jelita grubego i 60 próbek kontrolnych. Testy są obecnie optymalizowane i w następnym etapie będą użyte w analizie 500 próbek.

Wyniki projektu mogą radykalnie poprawić przeżywalność pacjentów z nowotworami poprzez wprowadzenie łatwo dostępnych i nieinwazyjnych metod wczesnego wykrywania raka płuc i raka jelita grubego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę