Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Monitoring wody w czasie rzeczywistym

Badacze z UE stworzyli i przetestowali prototypowy bioczujnik, który umożliwia szybkie wykrywanie bakterii chorobotwórczych w wodzie.
Monitoring wody w czasie rzeczywistym
Metody stosowane obecnie do monitorowania wody i obecnych w niej zanieczyszczeń mają charakter manualny i wymagają pracochłonnego pobierania próbek i wykonywania kosztownych testów laboratoryjnych przez specjalistów. Unijna ramowa dyrektywa wodna (WFD) oraz dyrektywa w sprawie norm jakości środowiska (EQSD) wzywają do opracowania nowych metod monitorowania wody i ścieków przemysłowych. Istnieje zatem pilna potrzeba stworzenia urządzeń do wykrywania obecnych w wodzie patogenów w czasie rzeczywistym.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu "On-line industrial water quality analysis system for rapid and accurate detection of pathogens" (AQUALITY) zaproponowali miejscowy system monitorowania, który szybko bada wodę pod kątem obecności mikroorganizmów.

Nowatorstwo metody AQUALITY polega na wykrywaniu bakterii przy pomocy mikroskopijnych pęcherzyków tłuszczu noszących nazwę liposomów. Liposomy mają być umieszczane na czujniku, aby uwalniać określony barwnik po napotkaniu różnych bakterii chorobotwórczych. Celem projektu było opracowanie liposomów specyficznych dla bakterii gronkowca, Escherichia coli oraz Salmonelli.

Po określeniu potrzeb użytkowników końcowych partnerzy zaprojektowali architekturę urządzenia monitorującego w takich aspektach, jak dane wyjściowe, alarmy o wykryciu bakterii, rozmiar oraz czułość. Wybrali także najbardziej efektywne kombinacje liposomów i barwników.

Zbudowano prototypowe urządzenie i z powodzeniem przetestowano je w warunkach laboratoryjnych, by następnie zamontować prototyp przemysłowy w oczyszczalni ścieków w Norwegii. Po trzech tygodniach prototyp AQUALITY uzyskał lepsze wyniki niż tradycyjny system monitorowania jakości wody, jeśli chodzi o koszty, czas i czułość.

System AQUALITY zastąpi aktualne metody monitorowania wody, umożliwiając ciągłe i niezawodne badanie wody pitnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Monitorowanie wody, bioczujnik, bakterie chorobotwórcze, jakość wody, liposomy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę