Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ACROSS — Wynik w skrócie

Project ID: 285939
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Chorwacja

Rozkwit zaawansowanej technologicznie współpracy badawczej w Chorwacji

Chorwacja dołączyła do grona liderów nowoczesnych systemów kooperacyjnych w dziedzinach robotyki, sieci i energii odnawialnej. Zwiększony potencjał badawczy kraju przyniesie długofalowe korzyści w wymiarze regionalnym i unijnym.
Rozkwit zaawansowanej technologicznie współpracy badawczej w Chorwacji
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Informatyki Uniwersytetu w Zagrzebiu (UNIZG-FER) jest regionalnym potentatem pod względem szkolnictwa wyższego w dziedzinie inżynierii elektrycznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby zwiększyć swój potencjał badawczy i poszerzyć integrację z europejską przestrzenią badawczą (EPB), UNIZG-FER zainicjował finansowany ze środków UE projekt ACROSS (Centre of Research Excellence for Advanced Cooperative Systems).

Projekt ACROSS poświęcono rozwijaniu potencjału w zakresie systemów kooperacyjnych, takich jak systemy kognitywne i robotyczne, sieciowe systemy osadzone, systemy energii odnawialnej i metody sterowania. Aby zrealizować swoje cele, projekt umocnił potencjał badawczy Wydziału i zmodernizował jego zasoby materialne, a także nawiązał partnerstwa z wybitnymi europejskimi placówkami badawczymi i przemysłem lokalnym. Projekt pomógł Wydziałowi w rozpowszechnianiu i promowaniu wyników badań, a także podnoszeniu świadomości wśród zainteresowanych stron.

Inwestycje w kapitał ludzki obejmowały organizację licznych wymian naukowych, wizyt szkoleniowych i seminariów na terenie UNIZG-FER prowadzonych przez goszczących ekspertów. Za pośrednictwem projektu instytucja ta zatrudniła 15 doświadczonych badaczy i otworzyła trzy nowe laboratoria poświęcone badaniu systemów kognitywnych i robotycznych, sieciowych systemów osadzonych i systemów energii odnawialnej.

Wydział UNIZG-FER zorganizował trzy konferencje międzynarodowe i pięć warsztatów międzynarodowych. Członkowie ACROSS zaprezentowali wyniki badań, a także wzięli udział w licznych konferencjach. Jednocześnie wyniki badań instytucji rozpowszechniono za pośrednictwem ponad 100 artykułów, które ukazały się w czasopismach branżowych, docierając do decydentów, przedstawicieli przemysłu i opinii publicznej. Działania zespołu zaprezentowano także w mediach za pośrednictwem kanału na portalu YouTube, szeregu publikacji, które ukazały się w druku, oraz wywiadów telewizyjnych. Kilka określonych działań zrzeszyło badaczy z zespołu ACROSS, innych naukowców, małe i średnie przedsiębiorstwa, przemysł, a także przedstawicieli samorządów lokalnych i rządów krajowych.

Projekt ACROSS wywarł już silny wpływ na potencjał badawczy Wydziału UNIZG-FER w zakresie systemów kooperacyjnych poprzez inwestycję w kapitał ludzki i infrastrukturę. Lepsza integracja z EPB oraz zwiększony udział w projektach UE będzie nadal korzystnie wpływać na sytuację społeczno-gospodarczą Chorwacji, regionu i samej UE. Film dotyczący projektu jest dostępny w internecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Systemy współpracy, robotyka, energia odnawialna, sieciowe systemy osadzone
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę