Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad paleniem pomocne w walce ze zwalczaniem nałogu u Europejczyków

Dogłębne zbadanie zachowań związanych z paleniem tytoniu w różnych krajach UE i różnych grupach wiekowych może pomóc władzom i twórcom polityki w poprawie strategii zwalczania nałogu.
Badania nad paleniem pomocne w walce ze zwalczaniem nałogu u Europejczyków
Jako że palenie dotyka głównie mniej uprzywilejowane grupy społeczno-ekonomiczne, Unia dąży do przezwyciężenia wzrastających nierówności społeczno-ekonomicznych związanych ze zdrowiem. W związku z tym, wiele krajów europejskich zacieśniło kontrolę produktów tytoniowych oraz prowadzi różne programy walki z nałogiem oraz szereg tak zwanych doświadczeń naturalnych nad motywacją do rzucenia palenia. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu SILNE (Tackling socioeconomic inequalities in smoking: Learning from natural experiments by time trend analyses and cross-national comparisons) zamierzają udokumentować nierówności społeczno-ekonomiczne i zwalczać je.

Aby osiągnąć te cele, uczestnicy projektu przeanalizowali badania dotyczące różnych krajów i segmentów rynku. Badano rzucanie palenia przez młodzież i dorosłych, efekty polityki cenowej i zakazów palenia, rozpoczynanie palenia podczas okresu dojrzewania i inne ważne zachowania związane z paleniem.

W efekcie zespół zebrał wszystkie wyniki tych naturalnych doświadczeń kontroli produktów tytoniowych, co miało na celu stworzenie realnych strategii zmniejszania nierówności społeczno-ekonomicznych w przypadku palenia. Osiągnięto to poprzez analizowanie trendów, przeprowadzanie porównań między krajami europejskimi i przegląd odpowiednich badań, mających na celu propagowanie łącznych wyników na całym kontynencie.

Dzięki projektowi uzyskano wartościowe dane, takie jak wyniki ankiety dotyczącej palenia pośród 16-letnich uczniów w 6 krajach europejskich. Dzięki ankiecie odkryto, że ryzyko palenia u młodych osób wzrasta wraz z liczbą palaczy wśród ich znajomych. Odkryto również, że palenie było silnie powiązane z brakiem zaangażowania szkolnego, wypaleniem szkolnym i niskimi osiągnięciami w nauce.

Uczestnicy projektu SILNE oszacowali wpływ specyficznych linii polityki kontroli produktów tytoniowych na trendy w rzucaniu palenia, sprawdzając czy i jak ten wpływ różni się w zależności od przynależności do grup społeczno-ekonomicznych. Jak dotąd opublikowano ponad 15 artykułów dotyczących wyników projektu, takich jak mechanizmy kupowania papierosów z zagranicy, wpływ obrazkowych etykiet ostrzegających przed paleniem i powody używania papierosów elektronicznych. Opublikowano też kilka artykułów w poszczególnych krajach, w tym we Włoszech, na Litwie, w Holandii, Portugalii, Hiszpanii oraz na Ukrainie.

Uczestnicy projektu intensywnie propagowali wszystkie uzyskane wyniki wśród interesariuszy, od naukowców akademickich po specjalistów, poprzez czasopisma, konferencje, warsztaty, biuletyny i Internet. Poczyniono również wysiłki mające na celu rozpropagowanie wyników wśród polityków i przekazanie ich opinii publicznej. Nie ma wątpliwości, że wyniki projektu pomogą rządom i twórcom polityki w skuteczniejszym zwalczaniu palenia, a tym samym zmniejszeniu kosztów zdrowotnych i ratowaniu życia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Palenie, nierówności społeczno-ekonomiczne, zdrowie, kontrola produktów tytoniowych, doświadczenia naturalne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę