Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Reformy polityki społecznej i gospodarczej pomagają wyeliminować nierówności w dziedzinie zdrowia

W ramach pewnej unijnej inicjatywy uzyskano nowe dowody na znaczenie i skuteczność polityki strukturalnej dla ograniczania nierówności w opiece zdrowotnej. Prace te pomogą udoskonalić innowacyjne metody oceniania tej polityki w krajach europejskich.
Reformy polityki społecznej i gospodarczej pomagają wyeliminować nierówności w dziedzinie zdrowia
Celem projektu SOPHIE (Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change), finansowanego ze środków UE, było dostarczenie środków do poprawy zdrowia publicznego. Zespół wykorzystał wiedzę na temat wpływu różnych linii politycznych na nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i czynniki je warunkujące.

Partnerzy projektu przeanalizowali wpływ polityk na różnych polach. Obejmują one makroekonomię, rynek pracy, zabudowę, środowisko społeczne, budownictwo mieszkaniowe, opiekę społeczną, równość płci i integrację imigrantów. Uwzględniono szereg wskaźników równości w dostępie do opieki zdrowotnej, kładąc nacisk na pozycję społeczno-ekonomiczną, płeć, wiek, pochodzenie etniczne i, jeśli miało to zastosowanie, bycie migrantem.

Prowadząc usystematyzowane analizy, podsumowując skuteczność działań i oceniając je, prowadząc międzynarodowe panele analityczne, mapując koncepcje i prowadząc badania quasi-eksperymentalne, uczestnicy projektu SOPHIE zgromadzili dane dotyczące wpływu polityk społecznych i gospodarczych na stan zdrowia społeczeństwa, a także określili stopień, w jakim czynniki społeczno-ekonomiczne oraz dotyczące płci i imigracji wpływają na nierówności w dziedzinie zdrowia. Wykazano też, że polityki opierające się na zasadach równości mogą przyczynić się do wyeliminowania tych nierówności. W efekcie opracowano innowacyjne metodologie umożliwiające określenie wpływu polityk strukturalnych na nierówności społeczne w zakresie zdrowia na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym.

W celu upowszechnienia najważniejszych ustaleń opublikowano ponad 50 artykułów naukowych i zamieszono w Internecie trzy filmy.

Dzięki projektowi SOPHIE Komisja Europejska, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje działające na rzecz zdrowia publicznego i sprawiedliwości społecznej oraz inne zainteresowane strony będą mogły skuteczniej wspierać tworzenie polityk społecznych i gospodarczych przyczyniających się do ograniczenia nierówności w dziedzinie zdrowia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Nierówności w dziedzinie zdrowia, polityki strukturalne, SOPHIE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę