Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ANIHWA — Wynik w skrócie

Project ID: 291815
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Francja
Dziedzina: Zdrowie, Rolnictwo i leśnictwo

Siec współpracy na rzecz zdrowia i dobrostanu zwierząt

Obecnie zwraca się coraz większą uwagę na dobrostan zwierząt i istnieje wyraźne zapotrzebowanie na wyższe standardy produkcji w obliczu pojawiających się chorób oraz kryzysów żywieniowych i sanitarnych. Finansowani przez UE naukowcy kontynuowali prace wcześniejszej inicjatywy nad zwiększeniem koordynacji i współpracy związanych z tą tematyką krajowych programów badawczych.
Siec współpracy na rzecz zdrowia i dobrostanu zwierząt
Choroby endemiczne i produkcyjne, jak również zmiany klimatyczne, stanowią zagrożenie dla zwierząt hodowlanych, takich jak ryby, pszczoły i zwierzęta zagrodowe. Projekt ANIHWA (Animal health and welfare) zainicjowano właśnie w tym celu, poszerzając wiedzę i doświadczenia wcześniejszego projektu ERA-NET EMIDA. Łącząc 31 organizacji partnerskich z 19 krajów, konsorcjum objęło większość wiodących krajowych agencji finansujących badania w UE, związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt.

Uczestnicy ANIHWA podjęli liczne działania umożliwiające osiągnięcie głównego celu, tj. zwiększenia współpracy badawczej i koordynacji między krajowymi programami badawczymi. Stworzono stronę internetową oraz ustanowiono Naukowo-Ekonomiczną Komisję Doradczą (ESAB). Schematy współpracy badawczej zaimplementowano w ramach europejskich sieci i organizacji o podobnych zainteresowaniach, a jako obserwatorów zaangażowano różne instytucje rządowe (unijne i międzynarodowe).

Oprócz wymiany informacji, oraz mapowania i analizy bieżących projektów i jednostek badawczych, stworzono porównawcze bazy danych, będące internetowymi narzędziami do analizy sytuacji i trendów. Zespół przeprowadził analizę luk w badaniach dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, oraz zidentyfikował nowe potrzeby oraz możliwości badawcze.

Wygenerowane w projekcie informacje i wiedzę zastosowano do prac nakierowanych na implementację różnych działań międzynarodowych. Członkowie projektu stworzyli strategiczne plany badawcze, bazujące na wspólnych priorytetach, jak również instrumenty i mechanizmy inicjacji oraz dostarczania wspólnych wniosków o finansowanie. Jak dotąd opublikowano trzy główne wnioski o finansowanie; pierwszy przełożył się na akceptację 10 projektów o łącznym budżecie 11,4 milionów euro.

Partnerzy zorganizowali warsztaty, aby zacieśnić współpracę z instytucjami i ministerstwami, które mogłyby finansować badania nad dobrostanem zwierząt. Przygotowano również "Raport ze zmapowanych i przeanalizowanych danych oraz informacji, zebranych przez krajowe projekty wspierania dobrostanu zwierząt".

Uczestnicy projektu ANIHWA podjęli kroki w kierunku zapewnienia zrównoważenia autonomicznej infrastruktury sieciowej, obejmującej EMIDA oraz ANIHWA, poza okresem trwania projektu. Powiązane działania objęły współpracę z Grupą Roboczą ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt, działającą w ramach Stałego Komitetu ds. Badań Naukowych w dziedzinie Rolnictwa.

Poprzez prace nad stworzeniem zrównoważonej europejskiej sieci wzajemnie dostępnych i uzupełniających się programów badawczych, projekt pomoże w rozwiązywaniu najważniejszych problemów dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt, choroby, zwierzęta hodowlane, ANIHWA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę