Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nieniszczące badanie spoin rur plastikowych

Polietylen (PE) jest bardziej odporny na chemikalia i korozję niż metale. Nowa ultradźwiękowa technologia badań nieniszczących umożliwi łatwe i tanie testowanie spoin rurowych podczas produkcji, instalacji i nie tylko.
Nieniszczące badanie spoin rur plastikowych
Polietylen jest lekki, ma długi okres eksploatacji i zapewnia dobrą szczelność — wszystkie te cechy powodują obniżenie kosztów konserwacji instalacji rurowych oraz ograniczenie ich wpływu na środowisko. Do niedawna testowanie spoin rur z PE wymagało usunięcia zgrzewu i przeprowadzenia testów mechanicznych lub kontroli wzrokowej.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu TESTPEP opracowano zautomatyzowany fazowy system ultradźwiękowej oceny nieniszczącej (NDE). Umożliwia on wykonywanie analizy wolumetrycznej spoin w rurach z PE, czy to w trakcie produkcji, czy w późniejszym czasie. Zespół z powodzeniem zoptymalizował wszystkie główne komponenty systemu i scharakteryzował rozchodzenie się fal ultradźwiękowych w materiałach polietylenowych o średniej, jak i dużej gęstości.

Opracowano procedury umieszczania płaskich skaz oraz zanieczyszczeń cząsteczkowych, zarówno w spoiwach wykonanych zgrzewarką doczołową, jak i elektrooporową. Sporządzono następnie liczne spawy, by opracować procedury inspekcyjne oraz kryteria akceptacji wad w oparciu o krótko- i długoterminową eksploatację mechaniczną.

Zaprojektowano i wyprodukowano nowe fazowe sondy, różne uchwyty do sond i mechanizmy przyłączania modułowego systemu skanowania. Urządzenia te potrafią badać spoiny w rurach o średnicy od 180 do 710 milimetrów.

Zautomatyzowane oprogramowanie analizuje dane z kontroli, generując mapę spoin i porównując wyniki z kryteriami dopuszczalnych defektów. Kompletny system ultradźwiękowy przetestowano w laboratorium, podczas produkcji oraz w terenie. W próbach testowych system skutecznie wykrywał wszystkie najczęstsze typy defektów, mające znaczenie dla europejskiego przemysłu rur plastikowych.

Ultradźwiękowa technologia zespołu TESTPEP do badania spoin w systemach rur plastikowych wychodzi naprzeciw silnemu dążeniu branży do standaryzowanego wykrywania wad i ustalania kryteriów akceptacji. Informacje na temat projektu, wraz z broszurami, czasopismami, artykułami, materiałami konferencyjnymi i filmami wideo, można znaleźć w ponad 25 publikacjach na stronie internetowej projektu. Komercjalizacja spowoduje zmniejszenie liczby przecieków, zakłóceń związanych z naprawami oraz ograniczy zagrożenie awariami o skutkach katastroficznych dla środowiska. Zwiększenie pewności stosowania systemów rur plastikowych poprawi również konkurencyjność producentów materiałów plastikowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Polietylen, badania nieniszczące, rura, spoina, układ fazowany, ultradźwiękowe, analiza wolumetryczna, kryteria dopuszczalności defektów, sonda, prototyp
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę