Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe narzędzia poprawiają bezpieczeństwo miejscu pracy

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w przemyśle produkcyjnym może przyczynić się do ratowania życia ludzkiego, a także do poprawy konkurencyjności sektora. W ramach unijnego projektu opracowano nowy zestaw narzędzi, które to umożliwiają.
Nowe narzędzia poprawiają bezpieczeństwo miejscu pracy
Ponieważ każdego roku z powodu chorób zawodowych umiera 160 000 osób, a w wypadkach podczas pracy ginie ich aż 6000, Europa musi pilnie zwiększyć skuteczność BHP na całym swoim terytorium. Projekt IMOSHION (Improving occupational safety & health in European SMEs with help of simulation and virtual reality) pomógł w zastosowaniu przepisów BHP w europejskich małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) dzięki tanim i łatwym w użyciu narzędziom przeznaczonym dla sektora wytwórczego.

Ogólnie rzecz biorąc, MŚP muszą stosować się do 23 unijnych wytycznych w sprawie BHP, co jest kosztowne i czasochłonne, szczególnie jeśli chodzi o przygotowywanie wymaganych analiz ryzyka. W odpowiedzi na te wyzwania, projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości na temat kwestii dotyczących BHP i pomógł MŚP w stosowaniu zasad BHP poprzez szkolenia, działania, plany i projektowanie przestrzeni roboczej.

Dokładniej mówiąc, projekt IMOSHION umożliwił poprawę dostępu do informacji na temat BHP oraz stworzenie systemu zarządzania wiedzą i uczenia w zakresie BHP. Nowe narzędzie do symulacji miejsca pracy pomaga MŚP w podejmowaniu działań w odniesieniu do ważnych kwestii dotyczących BHP, podnoszeniu świadomości użytkowników oraz analizie konkretnych kwestii związanych z produkcją i konserwacją. Nowo opracowane narzędzia do planowania stanowiska roboczego i miejsca pracy pomagają użytkownikom w projektowaniu optymalnych środowisk BHP.

W zestawie narzędzi, dostępnym w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim, znajduje się wiele innowacyjnych i ciekawych rozwiązań, takich jak gra promująca bezpieczeństwo i narzędzie do oceny ryzyka. Warto też wymienić narzędzie umożliwiające zarządzanie środkami profilaktycznymi i analizowanie powiązanych kosztów i korzyści, które pomoże branży produkcyjnej w znacznym obniżeniu kosztów.

Z technologii tej mogą skorzystać oprócz firm produkcyjnych także prawodawcy, organy władzy państwowej i dostawcy usług BHP. Dzięki omawianemu projektowi powstały narzędzia, które można szybko i łatwo wprowadzić na rynek, a informacje o wynikach prac rozpowszechniano wśród stowarzyszeń MŚP i najważniejszych partnerów. Długofalową korzyścią płynącą z inicjatywy będzie poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy, ocalenie wielu istnień ludzkich oraz poprawa wydajności produkcji dzięki ograniczeniu liczby wypadków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Miejsce pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, produkcja, wypadki przy pracy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę