Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa forma projektowania produktów plastikowych

W porównaniu z innymi technikami formowania, formowanie rotacyjne jest procesem powolnym, ponieważ wytwarzane produkty nie są poddawane działaniu żadnego ciśnienia zewnętrznego. Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracowuje nowoczesną maszynę do formowania rotacyjnego, która jest energooszczędna i znacznie szybciej wytwarza części plastikowe.
Nowa forma projektowania produktów plastikowych
Formowanie rotacyjne to metoda wytwarzania różnych produktów plastikowych, w tym w szczególności elementów pustych. Choć proces ten umożliwia wytwarzanie dużych, trwałych elementów o równych ściankach przy praktycznie zerowym ciśnieniu, to jest on energo- i czasochłonny.

Zakłady korzystające z tej metody muszą liczyć się z coraz poważniejszą konkurencją ze strony produktów z krajów o niższych kosztach pracy. Aby poprawić konkurencyjność europejskiego sektora formowania rotacyjnego, uczestnicy projektu ROTOFAST pracują nad skróceniem czasu produkcji oraz zmniejszeniem zużycia energii i kosztów produkcji. W tym celu opracowują oni nową maszynę do formowania rotacyjnego, wyposażoną w zaawansowaną technologię nagrzewania i chłodzenia.

Aby uzyskać jednorodny rozkład ciepła na powierzchni formy, zespół zbudował formę wykonaną z wielu warstw wykonanych z różnych materiałów izolacyjnych. Pozwoliło to na ograniczenie strat cieplnych o około 80% w porównaniu z konwencjonalnymi piecami radiacyjnymi.

Automatyczna maszyna do formowania rotacyjnego jest wyposażona w system nagrzewania indukcyjnego, który optymalizuje wytwarzanie energii, co przekłada się na o 70% mniejsze zużycie energii dla każdej wyprodukowanej części. Ponadto, system nagrzewa komorę narzędziową, co pozwala wytwarzać jednorodny polimer w czasie krótszym o 30%.

Prototypowa maszyna posiada także wewnętrzny układ chłodzenia wykorzystujący ciecze jonowe. Dzięki niemu czas cyklu chłodzenia skraca się 20% w porównaniu z konwencjonalnymi metodami chłodzenia. Dzięki schładzaniu powierzchni zewnętrznych i komory wewnętrznej w obiegu zamkniętym wyeliminowane zostały straty cieczy.

Badacze opracowali też prototypowy protokół pozwalający poprawić jakość konstrukcji. Przy pomocy pliku CAT symuluje on pola elektromagnetyczne w systemie, w tym nagrzewanie, rozkład temperatur w formie oraz wymianę cieplną między formą i polimerem.

Projekt ROTOFAST przyczynia się do powstania szybszych i bardziej wydajnych maszyn do formowania wyrobów plastikowych. Niższe koszty produktów będą korzystne dla konsumentów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Projektowanie elementów plastikowych, formowanie rotacyjne, nagrzewanie, chłodzenie, polimer
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę