Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Prototyp kolektora słonecznego

Badacze stworzyli kolektor słoneczny, który wykorzystuje nowe polimery, by dostarczać ciepło i gorącą wodę do europejskich gospodarstw domowych.
Prototyp kolektora słonecznego
W Europie blisko 40% energii zużywane jest na ogrzewanie budynków i podgrzewanie wody. W aktualnie dostępnych kolektorach słonecznych stosowane są drogie materiały, takie jak miedź i aluminium, co utrudnia ich powszechne wykorzystanie.

W finansowanym przez UE projekcie POLYSOL opracowano alternatywny, tańszy kolektor do ogrzewania wody i pomieszczeń w indywidualnych gospodarstwach domowych. W urządzeniu zastosowano nowo opracowane materiały polimerowe.

Uczeni przebadali szereg różnych polimerów, by wybrać określony rodzaj materiału poliwęglanowego jako absorber polimerowy. Opracowano też 5-warstwową powłokę, która pochłania 95% ciepła i emituje 17%, co jest znacznie lepszym wynikiem niż w przypadku aktualnie stosowanych kolektorów.

Na obudowę wybrano dwa polimery, które w testach zatrzymywały ciepło znacznie lepiej niż konwencjonalne tworzywa sztuczne. W projekcie POLYSOL przygotowano także modele teoretyczne czterech systemów solarnych, umieszczonych w trzech różnych miejscach, aby wykorzystać je jako punkt odniesienia do testów na prototypowych kolektorach.

Następnie zbudowano prototyp i zamontowano go w kilku różnych miejscach w celu przeprowadzenia badań terenowych. Równolegle prowadzono analizy rynkowe oraz ocenę praw własności intelektualnej, aby przygotować produkt do wprowadzenia na rynek.

Niedrogie kolektory słoneczne POLYSOL mogą stanowić istotną zachętę dla konsumentów, by zainwestować w ogrzewanie solarne. Mogą także przyczynić się do realizacji unijnych założeń dotyczących ograniczenia zależności od paliw kopalnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kolektor słoneczny, polimery, ogrzewanie, gorąca woda, poliwęglan
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę