Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody kontroli spoin

Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem (FSW) ma pozytywny wpływ na sektor lotniczy, morski i motoryzacyjny. Technologia kontroli spoin w trakcie obróbki powinna ułatwić zdobywanie rynku przez to rozwiązanie.
Nowe metody kontroli spoin
FSW to technika ciała stałego. Ciepło tarcia wytwarzane przez narzędzie FSW obracające się między dwoma elementami, które mają zostać połączone, zmiękcza materiały. Narzędzie jest dociskane z precyzyjnie kontrolowaną siłą tak, aby uzyskać dokładnie połączone spoiny w temperaturach poniżej temperatury topnienia materiału.

Pomimo jej zalet ekonomicznych, środowiskowych i technicznych, potencjał technologii FSW jeszcze do niedawna nie był w pełni wykorzystywany, ponieważ brak było skutecznego systemu kontroli jakości. Wadliwe spoiny, choć należą do rzadkości, pogarszają wydajność i bezpieczeństwo zgrzewanych elementów.

Nowatorski laserowo-ultradźwiękowy system kontroli spoin FSW w czasie rzeczywistym, wyposażony w przyjazny dla użytkownika interfejs, powinien trafić zarówno na istniejące, jak i nowe rynki. Finansowany ze środków UE projekt "Development of an in-process quality assurance system for friction stir welding" (SIGNASTIR) umożliwił wprowadzenie tej koncepcji z laboratorium do środowiska produkcyjnego.

System SIGNASTIR jest montowany z tyłu narzędzia zgrzewającego, tak by móc optycznie śledzić tworzoną spoinę, w miarę jak narzędzie przesuwa się wzdłuż niej. Przy pomocy kompleksowej sygnatury spoiny, stworzonej na podstawie bazy danych parametrów spoin, bezstykowa technologia ocenia jakość spoiny. System zaprojektowano w taki sposób, aby wykrywał i zgłaszał obecność oraz umiejscowienie defektów. Zmodyfikowany prototyp laboratoryjny potrafił także wykrywać wielkość pustych przestrzeni, co może być przydatne dla użytkowników przemysłowych FSW.

Obecnie naukowcy zajmują się optymalizacją systemu SIGNASTIR w oparciu o wyniki prób przeprowadzonych w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. Technologia ta powinna znacząco zwiększyć konkurencyjność licznych związanych z branżą FSW małych i średnich przedsiębiorstw w UE. Jej komercjalizacja umożliwi nie tylko poprawę jakości spoin i zwiększenie zainteresowanie techniką, ale także ograniczenie zakresu drogich kontroli poprodukcyjnych, ilości odpadów i konieczności przeróbek.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, w trakcie obróbki, jakość, kontrola, laserowo-ultradźwiękowe, sygnatura spoiny, prototyp
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę