Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

QUICKPRO — Wynik w skrócie

Project ID: 262272
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Niemcy

Praktyczne zastosowania motorem napędowym inżynierii budowy narzędzi

Obróbka wysoko wydajnych materiałów przeznaczonych do przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego jest niezwykle trudna. Ostatnie postępy w dziedzinie narzędzi do obróbki wieloosiowej mogą pozwolić na uzyskanie optymalnych warunków obróbki tych kłopotliwych materiałów.
Praktyczne zastosowania motorem napędowym inżynierii budowy narzędzi
Przyspieszony rozwój technologii w sektorze lotniczym i motoryzacyjnym otwiera nowe możliwości w zakresie tworzenia komponentów opartych na takich materiałach, jak superstopy i supertwarde stale. W ramach modernizacji linii produkcyjnych wytwórcy udoskonalają procesy obróbki stosowane do wytwarzania części demonstracyjnych.

W 2011 r. powstał projekt QUICKPRO (Quick process and tool design for advanced multi-axis milling of hard-to-machine materials), finansowany ze środków UE. Celem projekt QUICKPRO było zbadanie szeregu najbardziej odpowiednich narzędzi przeznaczonych do różnorodnych zadań związanych z obróbką oraz wyciągnięcie stosownych wniosków.

Uczestnicy projektu QUICKPRO zajmowali się narzędziami skrawającymi do wiercenia, toczenia i frezowania w warunkach wysokich temperatur i dużego obciążenia mechanicznego, cechujących obróbkę trudno obrabialnych materiałów. Te ekstremalne warunki często powodują skrócenie żywotności narzędzia, wydłużenie czasu obróbki oraz pogorszenie jakości powierzchni elementu obrabianego.

Kluczowe jest zatem określenie optymalnych warunków dla narzędzi skrawających, szczególnie jeżeli chodzi o materiał, z którego wykonane jest narzędzie, oraz jego powłokę. Partnerzy projektu przyglądali się postępom technologicznym związanym z mikro- i makrogeometrią krawędzi skrawania, powłokami narzędzi oraz parametrom procesów i strategiom frezowania.

Narzędzia przetestowano na stanowisku testowym przystosowanym do oceny parametrów narzędzi, materiałów i obróbki. Oceniono jakość i przyleganie powłok do powierzchni narzędzi w różnych temperaturach w ramach prób udarowych przeprowadzonych na innym, specjalnie zbudowanym stanowisku testowym.

Po zakończeniu testów badacze pracowali nad strategiami obróbki związanej z frezowaniem elementów o złożonych geometriach. Wyeliminowano niekorzystne warunki zagłębiania narzędzia, aby uzyskać przebiegi pozwalające na wydłużenie żywotności narzędzia i poprawę jakości powierzchni części.

Owocem projektu QUICKPRO jest ustandaryzowana procedura przygotowywania specyfikacji dla systemu parametrów narzędzi, materiałów i obróbki. Dzięki temu podejściu znacznemu skróceniu ulegnie czas potrzebny do opracowania strategii skrawania.

Teraz możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału obróbki wieloosiowej, co przyczyni się do istotnej poprawy produktywności małych firm i pomoże im spełnić oczekiwania klientów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zaawansowane materiały, obróbka, obróbka wieloosiowa, superstopy, powłoki narzędzi, próby udarowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę