Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Aplikacje lokalizacyjne dojrzewają

Już wkrótce w smartfonach pojawi się nowa generacja precyzyjnych aplikacji lokalizacyjnych wykorzystujących zaawansowane europejskie systemy naziemne i satelitarne.
Aplikacje lokalizacyjne dojrzewają
Wraz z napędzanym przez rosnące wymagania konsumentów rozwojem technologii aplikacje pozycjonujące na smartfony stały się praktyczne wszechobecne. Kluczową barierę dla dalszego rozwoju takich aplikacji stanowi jednak ograniczona dokładność globalnego systemu pozycjonowania (GPS). Dużą rolę w przezwyciężeniu tych ograniczeń może odegrać paneuropejski system nawigacji satelitarnej EGNOS (Europejski Geostacjonarny System Pokrycia Nawigacyjnego) w połączeniu z rozwijanym przez UE globalnym systemem satelitów nawigacyjnych Galileo.

Pracami w tym kierunku zajął się finansowany ze środków UE projekt POSTO . Tworzone w ramach projektu metodologie i produkty oprogramowania pomogą małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w tworzeniu układów elektronicznych Galileo/EGNOS do montażu w smartfonach.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, konsorcjum projektu przeprowadziło analizę istniejących platform smartfonów i zestawów narzędzi programistycznych na te platformy. Algorytmy systemu EGNOS są adaptowane do użycia na platformach smartfonów, a zdefiniowanie niezbędnych wytycznych pozwoli wspomagać wysiłki producentów sprzętu i twórców oprogramowania, szczególnie w przypadku MŚP zaangażowanych w projekt.

Zespół dokonał już analizy obecnych możliwości tworzenia aplikacji pozycjonujących na smartfony z użyciem technologii EGNOS, przeprowadzając przy tym ankiety i kwestionariusze. Dodatkowo zdefiniowano wymagania techniczne względem formułowania metodologii.

Prace projektu POSTO będą mieć kluczowe znaczenie dla tworzenia aplikacji wspomagających turystykę pieszą i leśnictwo oraz aplikacji do śledzenia lokalizacji osób szczególnie narażonych, na przykład dzieci i osób starszych. Inne możliwe zastosowania to aplikacja do zarządzania budowlanego, aplikacja do monitorowania zagrożenia dla zdrowia w obszarach niebezpiecznych lub o ograniczonym dostępie oraz aplikacja AgriGeo.

Zaprojektowano już i stworzono wstępne wersje aplikacji na smartfony w tych dziedzinach, a dotychczasowe wyniki projektu zostały zaprezentowane zainteresowanym stronom. Wykonane prace powinny istotnie wspomóc MŚP w tworzeniu nowych aplikacji lokalizacyjnych podających położenie z większą dokładnością, aby sprostać wymaganiom użytkowników lub oferować im nowe korzyści. Dzięki projektowi POSTO i tak imponujące możliwości smartfonów mogą już wkrótce zwiększyć się jeszcze bardziej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę