Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania genetyczne ryb z wylęgu po tarle

Programy hodowli selektywnej w akwakulturze są kosztowne i trudne do zastosowania wobec gatunków ryb odbywających masowe tarło. Jednak dzięki najnowszym badaniom udało się opracować efektywny sposób na zwiększenie wydajności hodowli selektywnej takich ryb.
Badania genetyczne ryb z wylęgu po tarle
Tego typu hodowla dla ryb odbywających masowe tarło i wspólnie chowanych, takich jak labraks i dorada, należy do wymagających, ponieważ trudno jest kontrolować udział konkretnego rodzica w wylęgu. Gałąź ta potrzebuje też sposobów ograniczania hodowli wsobnej oraz określania, kiedy i w jaki sposób zwierzęta się rozmnażają.

Finansowany ze środków UE projekt REPROSEL ma na celu polepszenie metodologii hodowli selektywnej tych dwóch gatunków handlowych za pomocą opracowania i przetestowania wysokowydajnych genetycznych badań ustalających pochodzenie. Dodatkowo konsorcjum chce opracować programy hodowli selektywnej oraz stworzyć wytyczne dla hodowców odnośnie do masowego tarła i wspólnego chowu morskich gatunków ryb.

Naukowcy zbadali kilka komercyjnych stawów hodowlanych, aby określić sposoby zwiększenia wydajności tarła. Odkryli, że stosowanie hormonów z powodzeniem przyczyniło się do synchronizacji tarła u obu gatunków.

W celu opracowania badań genetycznych zebrano dane z różnych publicznych baz danych, co pozwoliło na stworzenie znaczników polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) i krótkich powtórzeń tandemowych (STR), mogących posłużyć do rozróżniania poszczególnych ryb. Opracowano oprogramowanie do określania rodzicielstwa w oparciu o podobieństwo genetyczne. Testy wykazały, że oprogramowanie było w stanie określić oboje rodziców z dokładnością sięgającą 99-100%.

Wykorzystując nowo powstałe narzędzie w parze z programem symulującym hodowlę, w ramach projektu REPROSEL, opracowano optymalne programy hodowli, które zmniejszyły współczynnik wsobności do mniej niż 1% oraz zwiększyły wydajność hodowli. Dzięki projektowi opublikowano zestaw wytycznych dla hodowców odnośnie do programów hodowli selektywnej w ujęciu masowego tarła i wspólnego chowu morskich gatunków ryb.

Dla hodowców tych ryb, które odbywają masowe tarło, wyniki projektu REPROSEL oznaczają ogromne korzyści w dziedzinie genetycznego ulepszania hodowli ryb, co może poskutkować zwiększeniem efektywności ekonomicznej. Oczekuje się, że powstaną bardziej zrównoważone programy hodowli oraz wzrośnie konkurencyjność na rynku hodowlanym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę