Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykrywanie obiektów na i pod powierzchnią oceanu

W oceanach można natknąć się na wiele nieprzewidywalnych obiektów, które zagrażają statkom i platformom morskim. Uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy opracowali zaawansowany technologicznie system, umożliwiający precyzyjną obserwację tych zagrożeń.
Wykrywanie obiektów na i pod powierzchnią oceanu
Większość obiektów wystających ponad powierzchnię oceanu może być wykrywana, identyfikowana i namierzana przez satelity, statki i platformy morskie przy pomocy radarów i innych systemów detekcji. Obiekty znajdujące się w warstwie powierzchniowej, takie jak małe łodzie, pływacy, boje i odpady, nie mogą być jednak odpowiednio obserwowane przy użyciu konwencjonalnych technologii detekcji, zwłaszcza na niespokojnych wodach.

W ramach projektu OSLO (Ocean surface layer observations) opracowano prototypową technologię detekcyjną, umożliwiającą monitorowanie warstw powierzchniowych oceanu. W prototypie uwzględniono liczne scenariusze odzwierciedlające potrzeby użytkowników końcowych. Zostały one sformułowane w postaci listy funkcjonalnych wymagań i zadecydowały o wyborze architektury systemu.

Dla opracowania systemu kluczowe było zrozumienie wyzwań związanych z zastosowaniem różnych czujników wspomagających główny system detekcyjny radaru laserowego (LADAR). Było to szczególnie widoczne w aspekcie najtrudniejszych do spełnienia warunków, takich jak działanie w każdych warunkach pogodowych przez całą dobę oraz obserwacja bardzo długich dystansów z pokładu statku.

Partnerzy projektu zbudowali system demonstracyjny i przetestowali go pod kątem zastosowań związanych z bezpieczeństwem, ochroną i nawigacją. Wyniki znacznie przewyższyły rezultaty uzyskiwane przy użyciu konwencjonalnych czujników. Jednym z ważnych wymagań było to, że system LADAR musiał być bezpieczny dla oczu.

Po przeprowadzeniu różnych prób wszystkie moduły, w tym główny czujnik laserowy, zainstalowano na dużym statku handlowym oraz z powodzeniem połączono i przetestowano z innymi czujnikami morskimi. Uczeni skupili się na zdolności systemu w zakresie wykrywania i śledzenia bardzo małych celów na wodzie oraz lokalizacji podwodnych obiektów testowych umieszczonych na różnej głębokości.

W ramach inicjatywy OSLO złożono też trzy wnioski patentowe, dotyczące systemu monitorowania środowiska morskiego, urządzenia do detekcji laserowej obiektów podwodnych oraz systemu służącego do wykrywania obiektów na powierzchni wody. Film wideo przedstawiający system można zobaczyć tutaj.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Systemy detekcyjne, OSLO, warstwa powierzchniowa oceanu, radar laserowy, radar, lidar
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę