Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pożyteczne wykorzystanie skórek z pomidorów

Naukowcy z UE tworzą biolakier do powlekania metalowych puszek na żywność przy pomocy substancji uzyskanej ze skórek pomidorów.
Pożyteczne wykorzystanie skórek z pomidorów
Zapotrzebowanie na zrównoważoną produkcję i ochronę zdrowia konsumentów rośnie w całym sektorze spożywczym, łącznie z przemysłem żywności puszkowanej. Musi ono zostać zaspokojone przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu konkurencyjności, a także zmniejszeniu ilości odpadów.

Zadaniem finansowanego ze środków UE projektu BIOCOPAC (Development of bio-based coating from tomato processing wastes intended for metal packaging) jest wykorzystanie odpadów pomidorowych do realizacji wyżej wymienionych celów. Celem było stworzenie naturalnego lakieru do puszek, na bazie wyrzuconych skórek pomidorów. Powłoka będzie nanoszona na wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię puszek, pomagając w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Uczeni w pierwszej kolejności scharakteryzowali skórki pomidorów pochodzące z różnych źródeł oraz zidentyfikowali najlepsze metody ekstrahowania potrzebnej substancji, zwanej kutyną. Wyniki wykazały, że brak jest istotnych różnic w składzie skórek pochodzących z różnych źródeł oraz że nie zawierają one substancji niebezpiecznych.

Wykonano szereg testów i wybrano najlepszą metodę ekstrahowania kutyny pod względem wydajności, powtarzalności i wykonalności. Po opracowaniu metody w laboratorium uczestnicy projektu BIOCOPAC przetestowali ją z powodzeniem w pilotażowym zakładzie.

Kolejnym krokiem było opracowanie biożywicy i biolakieru z surowca kutynowego. Naukowcy przygotowali dwie różne mieszanki, jedną przeznaczoną do blachy ocynkowanej a drugą do wszystkich rodzajów puszek metalowych. W ramach projektu BIOCOPAC przygotowano z wykorzystaniem tych lakierów kilka puszkowanych produktów oraz potwierdzono, że nowy lakier jest równie dobry co dotychczas stosowane powłoki.

Wyniki projektu podniosą wartość skórek pomidorowych dotąd traktowanych przez rolników i producentów pomidorów jak odpady, a także pozwolą na promowanie bardziej ekologicznych opakowań żywności. Dodatkowo producenci opakowań będą mieli możliwość wytwarzania innowacyjnych i nadających się do obróbki wtórnej pojemników.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pomidor, lakier, powłoka, puszkowanie żywności, przetwarzanie odpadów, opakowanie metalowe, kutyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę