Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zarządzanie jakością powietrza w pomieszczeniach

Zespół badaczy europejskich opracował system do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach. Na podstawie oceny istniejących metod stworzono internetowe narzędzia oprogramowania umożliwiające wykonywanie symulacji i szacowanie wyników. Stwierdzono, że system przynosi znaczną oszczędność czasu.
Zarządzanie jakością powietrza w pomieszczeniach
Jakość powietrza zewnętrznego jest w UE monitorowana i podlega wymogom regulacyjnym. Jednak choć jakość powietrza w pomieszczeniach bywa znacznie gorsza, nie istnieją w zakresie żadne normy europejskie, przez co prowadzenie audytów jakości powietrza we wnętrzach jest zadaniem trudnym i złożonym.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu AIRLOG (Integrated platform for intelligent indoor air quality audit management) przyjęto opracowanie internetowej platformy zarządzania audytami jakości powietrza w pomieszczeniach. Nowa platforma miała w założeniu obniżyć koszty przy jednoczesnym usprawnieniu i zautomatyzowaniu procesu wykonywania audytów jakości powietrza. Dodatkowym celem było wskazanie najskuteczniejszej metody usuwania zanieczyszczeń powietrza we wnętrzach. Zaplanowano zastosowanie w systemie adaptacyjnego systemu wspomagania decyzji i innych modułów, w tym symulatora. W ramach projektu wyznaczono 18 celów technicznych związanych z tworzeniem, popularyzacją i wykorzystaniem systemu.

We wczesnych fazach prac zajęto się dokumentacją i analizą procesu audytowania. Opisano między innymi aktualny poziom zaawansowania metod stosowanych UE oraz kluczowe zanieczyszczenia wraz z poziomami. Badacze zebrali i przeanalizowali informacje z pięciu krajów UE dotyczące przepisów, wytycznych i procesów. Przy uwzględnieniu tych danych stworzono architekturę platformy AIRLOG, wykorzystując cztery uzupełniające się podejścia. Wynikiem przeprowadzonych prac był pięcioetapowy proces audytu AIRLOG, który porównano z istniejącymi procesami.

Następnie zdefiniowano architekturę narzędzia symulacyjnego i dwóch aplikacji pomocniczych. Stworzone narzędzia umożliwiają wykonywanie różnorodnych symulacji i obliczeń dla dowolnych rodzajów zanieczyszczeń, ale w tym przypadku uwzględniono tylko najważniejsze związki. Na podstawie modelu odczuwania temperatury przez człowieka możliwe jest szacowanie odczuć i komfortu w różnych zakresach temperatury.

Zdefiniowano również architekturę internetowej platformy zarządzania wraz z regułowym mechanizmem systemu wspomagania decyzji.

System przetestowano w dużym budynku publicznym w Portugalii. Doświadczenia ze szkoleń z obsługi oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw związanych z projektem zaowocowały modyfikacją systemu.

Zastosowanie ostatecznej wersji systemu do prowadzenia rzeczywistych audytów pozwoliło skrócić czas prac terenowych o 20%, a czas przygotowywania raportów o 58%, dając łączną oszczędność czasu wynoszącą 48%. Stwierdzono też zmniejszenie kosztów o średnio 39%.

Poza tymi oszczędnościami projekt AIRLOG powinien też przynieść inne korzyści w postaci nowych okazji rynkowych i źródeł przychodów. Wykonane prace umożliwią sprawniejsze prowadzenie audytów jakości powietrza, dzięki czemu wielu Europejczyków będzie mogło oddychać czystszym powietrzem.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Powietrze w pomieszczeniach, jakość powietrza, zarządzanie audytami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę