Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Operation SWAT — Wynik w skrócie

Project ID: 286840
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Norwegia

Nowe urządzenie do zbioru mikroglonów

Komercyjna uprawa mikroglonów jest dynamicznie rozwijającą się branżą w Europie i na całym świecie. Konsorcjum zrzeszające małe przedsiębiorstwa opracowało metodę zbioru mikroglonów, która znacznie zmniejsza koszt potrzebnych do tego materiałów i energii.
Nowe urządzenie do zbioru mikroglonów
Mikroglony są uprawiane w celu pozyskiwania produktów spożywczych dla ludzi i zwierząt, do celów kosmetycznych, farmaceutycznych, a także w związku z produkcją biopaliw i oczyszczaniem ścieków. Niestety energia zużywana podczas zbioru metodami konwencjonalnymi stanowi około 30% całkowitych kosztów produkcji biomasy.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "High algal recovery using a Salsnes Water to Algae Treatment (SWAT) filter technology" (OPERATION SWAT) jest opracowanie uniwersalnej technologii zbioru, która zapewniłaby 95-procentowy uzysk przy kosztach mniejszych o 40%. Każde z trzech niewielkich przedsiębiorstw technologicznych wniosło swój wkład w prace zespołu, udostępniając urządzenia lub niezbędną wiedzę.

Prace rozpoczęto od zbadania wielkości cząsteczek i innych parametrów siedmiu komercyjnych gatunków mikroglonów w celu dobrania właściwych filtrów. Zbadano także 20 różnych środków flokulacyjnych, mających usprawnić filtrację.

Opracowano dwa prototypowe systemy i zainstalowano je w różnych zakładach produkujących mikroglony. Po wprowadzeniu modyfikacji finalny prototyp — pracujący w trybie ciągłym — był w stanie usunąć 97% cząstek stałych i zużywał znacznie mniej energii niż konwencjonalne metody.

W przedsiębiorstwach zaangażowanych w projekt OPERATION SWAT trwają przygotowania do wprowadzenia tego innowacyjnego systemu zbioru glonów na rynek. Według oczekiwań sprzedaż ma się rozpocząć pod koniec 2014 roku.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mikroglony, wykorzystywanie glonów, metoda zbioru, oczyszczanie ścieków, technologia filtracji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę