Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SHELLBRANE — Wynik w skrócie

Project ID: 286910
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Węgry

Trochę więcej pożytku ze skorupek jaj

Badacze zbudowali i przetestowali zautomatyzowany system oddzielający skorupki jaj od wyściełających je błon, co umożliwia ponowne wykorzystanie tych odpadów w przemyśle.
Trochę więcej pożytku ze skorupek jaj
Przetwórcy jaj produkują niebezpieczne odpady w formie skorupek jaj, generujące roczne koszty utylizacji sięgające 100 000 euro. Błony skorupek zawierają jednak kwas hialuronowy i kolagen, które posiadają wymierną wartość dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego i chirurgii plastycznej. Dotychczas były one jednak stosunkowo drogie, dlatego też poszukiwania nowych źródeł tego surowca trwają.

Aby umożliwić sprzedaż błon, UE sfinansowała projekt "Separating eggshell and its membrane to turn eggshell waste into valuable source materials" (SHELLBRANE), w ramach którego pracowano nad oddzielaniem błon od skorupek na skalę przemysłową.

W pierwszej kolejności uczeni przeprowadzili ankietę na temat zapotrzebowania na rynku oraz potencjalnych kupców błon skorupek. Opisano szczegółowo cały proces, od oddzielania i dezynfekcji, po obróbkę końcową i konstrukcję mechaniczną, aby stworzyć specyfikacje dla systemu przetwarzania skorupek.

Następnie przeprowadzono testy laboratoryjne i przebadano różne młynki i kruszarki. Na tej podstawie wybrano techniki fizycznego oddzielania skorupek jaj od ich błon, takie jak flotacja, filtracja i płuczka strumieniowa.

Partnerzy projektu przeprowadzili także próby laboratoryjne i analizy mikrobiologiczne, takie jak moc emitowanego ultrafioletu oraz czas dezynfekcji, aby zoptymalizować proces odkażania. Następnie zmodyfikowano i zintegrowano moduły dezynfekcji i suszenia z prototypowym systemem.

Prototyp zmontowano i przetestowano zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w zakładzie przetwórstwa jaj na Węgrzech. Testy ekstrakcji wskazują na prawidłowe stężenia kolagenu i kwasu hialuronowego uzyskanych z błon separowanych przy pomocy prototypowego systemu.

Korzystanie z usług przetwórców jaj w przemyśle spożywczym zapewne nadal będzie się zwiększać wraz ze wzrostem wykorzystania jaj w piekarniach, produktach cukierniczych, sosach i makaronach. System SHELLBRANE ma szansę umożliwić zyskowne wykorzystanie odpadów przemysłowych w postaci skorupek jaj i ich odsprzedaż.

Recykling skorupek pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom wypracowywać dochody z odpadów, jednocześnie eliminując koszty utylizacji, co przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy, i zwiększenia ogólnej konkurencyjności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Skorupki jaj, odpady ze skorupek, błona skorupki jaja, kwas hialuronowy, kolagen
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę